Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

I FEEL SLOVENIA

  

Kaj je znamka Slovenije?

 

Pri snovanju znamke Slovenije so sodelovali predstavniki različnih področij – gospodarstva, turizma, kulture, znanosti, športa, politike in javne sfere. S tem smo skušali doseči, da znamka Slovenije zares odraža vse tisto, kar Slovenija je. Širok pristop do zasnove jedra znamke pomeni, da Slovenci poznamo vsebino svoje znamke, da znamka odraža tudi to, kar smo, kar v življenju počnemo, v čem smo dobri, kje so naše prednosti in kaj vse smo kot narod sposobni doseči.

 

Znamka I feel Slovenia

 

• Predstavlja Slovenijo doma in na tujem.
• Je znamka za vse, ki imajo Slovenijo radi.
• Pomeni vse dobro iz Slovenije in v njej.
• Je slogan, ki je postal znamka.
• Oznanja slovenski izvor.
• Je prijaznejša oblika zapisa »Made in Slovenia«.
• Je slogan, ki je s tem, ko je bil umeščen v znak oblike romboida, postal inovativna oblika državne znamke Slovenije. 
 

Jedro znamke

  

Zelena je osnova znamke I FEEL SLOVENIA. V Sloveniji je zelena več kakor le barva – je »slovenska zelena«. Barva, ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev, je torej ključni del prepoznavanja te znamke. Govori o neokrnjeni naravi in naši odločenosti, da jo kot tako tudi ohranimo oz. da naš razvoj načrtujemo sonaravno.

   
Izbira zelene barve je jasna – odseva veliko gozdnatost Slovenije (kar dve tretjini naše države prekrivajo gozdovi), neokrnjeno naravo in naše prizadevanje, da taka tudi ostane. Simbolizira ravnotežje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero uresničujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo naprej z naravo. Slovenska zelena zaznamuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. Potrjuje skladnost vseh čutov, s katerimi doživljamo Slovenijo.

   

Identiteta znamke Slovenije

  

Osnovne prvine zgodbe slovenske znamke, na katerih temelji njena identiteta, so:

  
• Gorečnost do vsega kar imamo radi.
• Slovenija je drugačna in to lahko občutiš.
• Slovenija spodbuja, da se začneš ukvarjati s tistim, kar te veseli.
• Naša vizija je zelena butičnost.
• Naše poslanstvo je jasno – naprej z naravo (sonaravni razvoj).

  
Navedene prvine so skupne vsem področjem ter so tudi skupni imenovalec Slovencev in Slovenije, dajejo jim prav poseben pečat. Z njimi in njihovim križanjem se ustvarjajo usklajene zgodbe in se gradi slovensko doživetje, ki ga v delih že živimo oz. kaže na skupne želje glede razvoja naše države.  

 

Vizija znamke

  

Želimo postati država, ki bo zgled kakovosti življenja. To poskušamo doseči z usmeritvijo v organski razvoj, ki je jedro naše vizije, in sicer s posebno, nišno gospodarsko usmeritvijo. Podpiramo tehnološki napredek z upoštevanjem narave.

 

Ustvariti hočemo odgovoren pristop do Slovenije, kakršno si želimo za zanamce, ter prispevati k ohranitvi in razvoju kakovosti življenja v njej.

 

S prizadevnostjo se lotevamo poslovnih ciljev, pri čemer je ena izmed ključnih vrednot odgovornost. Želimo si vlaganja v dejavnosti, v katerih smo najboljši, pri tem pa podpirati inovativnost, ustvarjalnost, znanje in slovenske primerjalne prednosti.

 

Doslej smo znamko I feel Slovenia sistematično uvedli v turizem in vse bolj se uveljavlja v športu, prihodnji cilji in delovanje pa so usmerjeni v njen prenos še na druga področja.

Skrbnik znamke

 

V imenu Republike Slovenije je skrbnik znamke Urad vlade za komuniciranje. Naloga skrbnika je razvoj in upravljanje znamk, skrb za pravilno uporabo znamke in njenih prvin.

  
Kontaktna oseba skrbnika znamke je mag. Polona Prešeren (e-pošta: polona.preseren(at)gov.si).