Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SINFO - MAJ/JUNIJ 2019: PROGRAM LIFE

Avtorji:

Ministrstvo za okolje in prostor
Ekipa LIFE Slovenija

 

Program LIFE

Živeti dobro ob upoštevanju omejitev našega planeta

 


Varovanje okolja v Sloveniji in Evropski uniji gre v smeri nizkoogljične družbe, krožnega gospodarstva, odpornih ekosistemov in makroekonomskih trajnostnih modelov razvoja. Želimo si dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta. 

 

Ob vse boljšem razumevanju značilnosti okoljskih izzivov v Evropi in njihovi soodvisnosti z gospodarskimi in družbenimi sistemi v globaliziranem svetu se krepi spoznanje, da z obstoječim znanjem in uveljavljenimi načini upravljanja tem izzivom brez večjih sprememb ne bomo kos. 

 

V EU imamo nepogrešljivega pomočnika pri izvajanju sprememb in izboljševanju ukrepov za varovanje okolja - program LIFE. Gre za evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. 
 

 

Več kot četrt stoletja podpore varovanju okolja z evropskimi sredstvi LIFE

 

Za reševanje konkretnih težav v okolju in naravi slovenski prijavitelji že več kot petindvajset let uporabljajo nepovratna sredstva iz evropskega finančnega mehanizma LIFE. Tako je Slovenija od leta 1993 uspešno pridobila skoraj 69 milijonov EUR evropskih sredstev za 52 LIFE projektov, katerih skupna vrednost je 135,5 milijonov EUR. Z LIFE projekti Slovenija ni pridobila le sredstev, ampak predvsem možnost izvedbe ukrepov z neprecenljivimi učinki pri ohranjanju in obnovi občutljivih ekosistemov kot preizkusa in vpeljave številnih novih zelenih tehnoloških in sistemskih rešitev v kmetijstvu in industriji. 

 

Letos smo v Sloveniji prvič začeli izvajati tudi dva integrirana LIFE projekta, LIFE-IP NATURA.SI in LIFE IP CARE4CLIMATE. Značilnost integriranih projektov je, da se izvajajo na velikem zemeljskem območju in da morajo imeti zagotovljene dodatne vire financiranja. Ker je Slovenija ena izmed evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo in imamo kar 38 odstotkov državnega ozemlja vključenega v omrežje Natura 2000, evropskega omrežja posebnih varstvenih območij, je cilj prvega od projektov izboljšanje upravljanja omrežja Natura 2000.

 

Cilj je bolj učinkovito delo na terenu

 

Slovenija ima dobro razvit sistem razvojnega načrtovanja še posebej za naravne vire, kot so gozdovi, vode, ribištvo in lovstvo, na katerem temelji tudi Program upravljanja za območja Natura 2000. Tako na 355 območjih Natura 2000 varujemo 267 vrst in 60 značilnih življenjskih okolij. A poročila kažejo, da se stanje ohranjenosti nekaterih vrst in življenjskih okolij slabša. Kljub dobremu načrtovanju v praksi ugotavljamo, da na terenu upravljanje omrežja Natura 2000 ne poteka na vseh področjih enako učinkovito. 

 

Varstvu navkljub se ogroženost nekaterih vrst povečuje, stanje nekaterih značilnih življenjskih okolij pa se slabša. Z izboljšanim upravljanjem želimo zato zmanjšati ogroženost vrst in izboljšati stanje življenjskih okolij. Zato smo pripravili in uspešno prijavili integriran LIFE projekt za naravo – LIFE-IP NATURA.SI, s katerim bomo te vrzeli zapolnili.
 

Izboljšanje upravljanja območij Natura 2000 bomo dosegli s krepitvijo sodelovanja ključnih sektorjev in deležnikov. Načrtujemo posodobitev Programa upravljanja območij Natura 2000 in vzpostavitev Nacionalnega sistema za biološko spremljanje. S tem bomo trajno zagotavljali boljše podatke o stanju vrst in njihovih življenjskih okolij. Na osmih izbranih območjih Natura 2000 bomo izvedli konkretne ukrepe kot je preprečevanje zaraščanja, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles; vse za izboljšanje stanja v naravi.

 

V 8-letnem projektu, ki je vreden več kot 17 mio EUR, nas sodeluje petnajst partnerjev iz državne in javne uprave, svoje znanje in izkušnje bodo v projekt prispevale tudi tri raziskovalne ustanove ter dva zasebna zavoda.

 

Začetek je torej obetaven, ključno za uspeh projekta pa bo dobro sodelovanje in verjamemo, da bomo kmalu poročali o prvih dobrih rezultatih.