Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SINFO, NOVEMBER/DECEMBER 2016: SADEŽI DRUŽBE

Mladi in stari skupaj - popolna kombinacija

Življenje je bogato, smiselno in zanimivo, če ga živimo skupaj, ne glede na starost. Zato je treba generacije povezovati s poznavanjem, sprejemanjem in razumevanjem. Podaljševanje življenjske dobe in nižja rodnost sta sodobna pojava v razvitih evropskih državah. Vse daljša življenjska doba je sicer izjemen dosežek sodobne civilizacije, a hkrati prinaša v družbo številne spremembe in izzive.

 

Medgeneracijske aktivnosti in skupnostni centri uspešno odgovarjajo na nekatere izzive. V medgeneracijskih aktivnostih poteka veliko neformalnega in priložnostnega učenja. Starostniki so polni življenjskih izkušenj, imajo pa lahko gibalne in fizične ovire. Otroci so zelo gibčni in spretni, nimajo pa potrebnih izkušenj in znanj, kako kaj izpeljati. Skupaj so popolna kombinacija. Še več, dolgoročno povezani v medgeneracijskih skupnostnih centrih, so potencial za povezovanje ljudi v skupnosti, prenašanje znanj iz ene generacije na drugo, generiranje novih idej in promocijo prostovoljstva. S spoznavanjem in druženjem postanejo sodelujoči plodno seme medgeneracijske solidarnosti, ki je potreben gradnik moderne družbe.  V družbi se rušijo stereotipi med generacijami, spodbuja se solidarnost, ohranja tradicija in osmisli staranje, znotraj skupnosti se širijo socialne in podporne mreže. Sodelujoči so bolj občutljivi za sočloveka in se čutijo bolj pripadne skupnosti, ki vedno išče skupne in povezovalne elemente med različnimi generacijami. 

   

Posameznik, ki sodeluje v medgeneracijskih aktivnostih, pridobiva znanja, spretnosti in izkušnje, uči se sprejemanja, sodelovanja in prenašanja znanja. Pridobiva socialne veščine, pogosto tudi samospoštovanja. S širjenjem socialne mreže spoznava življenje in svet drugih generacij. 

    

Od Sadežev družbe do Hiš Sadeži družbe

 

V Slovenji deluje mnogo organizacij, ki že leta uspešno izvajajo medgeneracijske aktivnosti.

Slovenska filantropija je ena izmed njih. Od leta 2006 z izvajanjem projekta Sadeži družbe spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko sodelovanje ter krepi vezi med mladimi in starejšimi. Pri njegovi zasnovi je aktivno sodeloval tudi takratni predsednik RS dr. Janez Drnovšek. »Če si starejši in mlajši med seboj pomagamo, zmoremo več in ustvarjamo boljšo družbo.«

   

Temelj projekta je prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s povezovanjem šol in društev upokojencev. Tako mladi prostovoljci obiskujejo osamljene starejše na domu, se z njimi pogovarjajo, jim berejo knjige ali dnevni časopis, se igrajo različne družabne igre ali pomagajo pri enostavnejših opravilih. Šole včasih ob praznikih povabijo starejše mojstrice, da za učence pripravijo delavnice tradicionalnih spretnosti. 

   

Na šolah, ki sodelujejo, opažajo, da se vključenim učencem viša samopodoba, postajajo bolj odgovorni in izgubljajo predsodke do starejših. Med prostovoljce se uspešno vključujejo tudi učno manj uspešni učenci, predvsem pa je šola bolj povezana z lokalno skupnostjo. Prav tako je pomemben pozitiven vpliv, ki ga imajo učenci s svojo razigranostjo, mladostjo, ustvarjalnostjo in pozornostjo na počutje in zdravje stanovalcev domov za starejše.

    

Prvi medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži družbe je Slovenska filantropija odprla s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma leta 2009 v Murski Soboti. Hiša predstavlja odprt in nevtralen prostor druženja, učenja in predajanja znanja ter izkušenj. Namenjen je vsem prebivalcem lokalne skupnosti, razne aktivnosti pa povezujejo generacije. Pet takšnih hiš in še nekateri medgeneracijski centri po Sloveniji kažejo na potrebe lokalnega prebivalstva po večji socialni povezanosti, vključenosti in solidarnosti. Gre za modele, ki aktivno prispevajo k zmanjšanju negativnih posledic demografskih sprememb. Kot take jih prepoznava tudi Vlada RS. V Nacionalnem programu socialnega varstva v prihodnjih dveh letih namreč predvideva širitev medgeneracijskih oz. večgeneracijskih centrov in njihovo finančno podporo.

  

Avtor: Lenka Vojnovič

Podoba: Slovenska filantropija

Simbioza za sožitje

Letošnjo jesen je premier Miro Cerar kot častni pokrovitelj podprl še en uspešen slovenski  primer medgeneracijskega sodelovanja v praksi. Simbioza giba je kot prostovoljski projekt na več kot 300 lokacijah po Sloveniji povezal mlade in starejše. Ti so si zmenjali izkušnje in energijo ter se v sproščenem vzdušju gibali za svoje fizično in duševno zdravje ter za boljše počutje in samozavest. »Gibanje in zdrav način življenja gradita zdravo in samozavestno družbo. Simbioza giba zato pomembno spodbuja h kakovostnemu življenjskemu slogu tako mladih kot starejših,« je prepričan premier.

     
Podobne medgeneracijske aktivnosti, ki vsakodnevno, bodisi organizirano bodisi neformalno, potekajo po Sloveniji, pomembno prispevajo k sožitju generacij. Starejša in mlajša generacija namreč pogosto živita ločeno. Starejši nimajo stika z mladimi, in ne razumejo današnjega načina odraščanja. Mlajši pa so prikrajšani za sobivanje s starejšo populacijo in njihovo življenjsko modrostjo. Druženje mladosti in modrosti pa je najboljša šola za življenje.