Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SINFO, JUNIJ 2012: SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo - del gospodarskega razvojnega modela

Junij 2012

 

Zgolj trg in liberalizem ne moreta zagotoviti dovolj konkurenčnih delovnih mest in tudi v najuspešnejših državah prisegajo na trikotnik sodelovanja med socialnimi partnerji. Trenutne razmere so dobra  priložnost za to, da se v Sloveniji vzpostavi zdravo poslovno okolje, ki bo na eni strani omogočalo normalen, konkurenčen gospodarski razvoj - tudi s sodelovanjem potencialnih zainteresiranih vlagateljev iz tujine - in na drugi strani odpravilo anomalije, ki jih prinašajo tržne razmere, liberalizem.

 

V tem kontekstu je socialno podjetništvo zalo zanimiva kategorija. V Sloveniji sicer še nima pravega mesta, zato mu je potrebno omogočiti, da se razvije kot del gospodarskega razvojnega modela, s katerim bomo vzpostavili konkurenčne gospodarske pogoje, uspešnost gospodarskih subjektov in stabilne socialne razmere. Socialno podjetništvo je v današnjih kriznih časih še toliko bolj pomembno. Predstavlja namreč orodje za izhod iz velike brezposelnosti. V Sloveniji je več področij, ki ponujajo izzive socialnemu podjetništvu. Med njimi prehranska ogroženost Slovenije, gozdno bogastvo in varovanje naravnih virov. Tu so možnosti za nova delovna mesta. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ocenjuje, da bi bilo lahko v programe usposabljanja po razpisu, ki se je zaključil 3. aprila,  vključenih 100 do 150 oseb, zaposlilo pa bi se jih približno 50. Projekti bodo trajali 24 do 36 mesecev, na razpolago pa je 4,5 milijona evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo posamezen projekt v višini do 300.000 evrov. Prijavitelj mora biti pravna oseba, npr. društvo ali zavod, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, dobiček pa uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ga vlaga v razvoj dejavnosti.


Po razpisu iz leta 2009 sta se usposobila 102 človeka, zaposlilo pa se jih je 30. Vendar je bilo zanj namenjenih manj sredstev, kot jih je tokrat.

 

Javna tribuna o socialnem podjetništvu: Slovenija zaostaja

Predsednik republike Danilo Türk je 17. aprila na javni tribuni z naslovom Kako do učinkovite strategije in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji poudaril, da državo na področju razvoja socialnega podjetništva čaka še precej dela: "Odgovornost za nastajajočo strategijo prevzemamo vsi. Tisti, ki se bodo v teh podjetjih zaposlili, morajo imeti ambicije. Profitno usmerjeno gospodarstvo lahko pomaga pri razvoju socialnega podjetništva. Nujno je, da se kot partnerji vključujejo uspešna podjetja, ki bodo socialno podjetništvo razumela kot svojo razvojno vizijo, in da velja mentorje iskati tudi med uspešnimi upokojenimi menedžerji in profesorji. Pri razvoju socialnega podjetništva bo morala nekatere od nalog prevzeti tudi država. Potrebna je regulativa davčnih politik, ki bi spodbujale h kapitalskemu zagonu socialnih podjetij, pristop k šolanju socialnega menedžmenta ipd. Posebno mesto morajo imeti javna dela, pomembna bo tudi podpora županov in občinskih svetnikov, da bodo razumeli potrebe v svojem okolju. V strategijo naj se vključi nekatere evropske banke, ki imajo pomembne izkušnje s socialnimi podjetji. Potrebno je poiskati socialne investitorje, ki bodo zagotovili zagonski kapital in sklade tveganega kapitala.«


Tudi generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva Tadej Slapnik je izpostavil, da Slovenija na področju socialnega podjetništva zaostaja za EU. Pri nas je po njegovih besedah v socialnih podjetjih zaposlen le odstotek vseh zaposlenih, v EU pa deset odstotkov vseh zaposlenih. Slapnik je spomnil, da zadružništvo v Sloveniji letos obeležuje 140-letnico. Glede na to, da predstavlja temelj socialnega podjetništva in da je Organizacija združenih narodov (OZN) leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadružništva, je letošnje leto priložnost, da pospešimo razvoj socialnega podjetništva, je pozval. Prvi mož Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič je medtem opozoril, da je razvoj svetovnega gospodarstva v zadnjem obdobju potrdil, da zgolj trg in liberalizem ne moreta zagotoviti dovolj konkurenčnih delovnih mest in da tudi v najuspešnejših državah prisegajo na trikotnik sodelovanja med socialnimi partnerji.

 

V Ljubljani zaživelo socialno podjetje Gostilna dela

 

Podjetje Gostilna dela je nastalo v okviru projekta Tovarna dela - Vstop v svet dela, katerega namen je usposabljanje mladostnikov, ki jim grozi socialna izključenost. Gostilna Tovarne dela bo svojim gostom ponujala obroke po načelih zdrave prehrane. Celostno ponudbo gostilne na Poljanski cesti 7 v Ljubljani dopolnjuje oddelek pripravljene hrane, ki jo gostje lahko vzamejo s sabo, dostava hrane v času kosila na dom ali v pisarno ter catering. Gre za projekt priprave in razvoja socialnega podjetja z gostinsko dejavnostjo, ki ga izvajajo družba Centerkontura skupaj s partnerjema Vzgojno-izobraževalnim zavodom Višnja Gora in društvom DSP Center. Namenjen je mladim iz ranljivih ciljnih skupin, starim med 17 in 25 let, ki jim grozi nevarnost dolgotrajne brezposelnosti in socialne izključenosti. Izvaja se v okviru javnega razpisa ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta Tovarna dela - Vstop v svet dela so partnerji projekta usposobili 14 mladih, ki so opustili šolanje ali niso imeli zadostne izobrazbe za opravljanje poklica in samostojno življenje.

 
V Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora je potekalo trimesečno usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poklica pomočnik kuharja in pomočnik natakarja. Izmed mladih, vključenih v program usposabljanja, jih je bilo izbranih pet, ki so dobili zaposlitev v okviru projekta, ostalim devetim pa družba Centerkontura pomaga pri iskanju zaposlitve pri drugih delodajalcih.

 

Odprla se je tudi Oblačilnica dela

 

 

Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva je na Poljanski 11 odprlo novo trgovino rabljenih in predelanih oblačil ter zaposlilo dva mlada iskalca prve zaposlitve. Skupaj z vami želijo ustvariti prodajalno z oblačili, prijetno za porabnike kot tudi za zaposlene. V njej so nove modne kreacije in različne načine ponovne uporabe zaprašenih oblačil in odrabljenih predmetov.

 
Oblačilnica dela je nastala v okviru Tovarne dela - Tekstil, ki je projekt socialnega podjetja s tekstilno dejavnostjo za zbiranje, predelavo, preoblikovanje in prodajo rabljenega tekstila, ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Namen projekta je ozaveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov, vzpostavitvi učinkovitega sistema zbiranja rabljenih oblačil in razvoju zaposlitvenih možnosti ter zelenih delovnih mest za ranljivi ciljni skupini iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih žensk starejših od 50 let.

 

 

 

 

 

 

Besedilo: Vesna Žarkovič, UKOM; Sinfo, junij 2012

Fotografije: Mateja J. Potočnik

 

V Sloveniji je po  besedah generalnega sekretarja Slovenskega foruma socialnega podjetništva Tadeja Slapnika v socialnih podjetjih zaposlen le odstotek vseh zaposlenih, v EU pa deset odstotkov vseh zaposlenih.

Fotografije: Gostilna dela, Poljanska 11, Ljubljana

Tovarna dela - Vstop v svet dela 

projekt, ki bo prispeval k reševanju problema socialne izključenosti in zaposlovanja za skupino mladih od 17 do 25 let.  

Projekt  delno financira Evropski socialni sklad.

Tovarna dela - Tekstil je projekt socialnega podjetja s tekstilno dejavnostjo za zbiranje, obdelavo, preoblikovanje in prodajo rabljenega tekstila, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad.