Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČAR LESA

Les s svojo naravnostjo nagovarja mnoge ustvarjalce, ki v tem naravnem materialu uresničujejo svoje zamisli. Razstavni eksponati so rezultat visokega oblikovalskega pristopa v lesu realiziranih sodobnih form in posamezne rešitve idej so zelo različne. Razstava ''Čar lesa'' zato obiskovalcu predstavlja vse prednosti rabe lesa v našem vsakdanjiku. Poleg njegove raznolike uporabe spodbuja zanimanje in cenjenje dobrine, ki nam jo ponujajo naši obsežni gozdovi ter oblikovalci lesa.

  

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa proizvodnja izdelkov iz lesa ni energetsko potratna in prispeva k manjši porabi energije.

  

O tem moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini - lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

   

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine.

   

  

Seznam izdelkov, predstavljenih v Rimu

 

Povezave