Skoči na vsebino

TÉLÉGRAPHE OFFICIEL

Urad vlade za komuniciranje je  v sodelovanju s časopisnim podjetjem Delo ob priložnosti praznovanja dvestoletnice ustanovitve Napoleonovih Ilirskih provinc v letu 2009 izdal posebno publikacijo v oblikovni podobi  nekdanjega glasila ilirskih oblasti Télégraphe Officiel in jo kot prilogo v okrog 90.000 izvodov vložil v časnik.

 

Publikacija je kratek povzetek zgodovinskih in vsebinskih dejstev o Ilirskih provincah s koledarjem  prireditev.

 

 

Kolofon:

 

Télégraphe Officiel, priložnostna spominska izdaja ob 200-letnici ustanovitve Ilirskih provinc, maj 2009

 

Izdajatelja: Urad Vlade RS za komuniciranje in Le Monde Diplomatique v slovenščini  

Strokovna urednica: mag. Irena Žmuc, Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML)

Gradivo zbrala:  Marija Skočir, MGML, in Jože Osterman, UKOM

Prevod in lektura za francoščino: DZTPS, Generalni sekretariat vlade – Sektor za prevajanje, Panteon College in PSD

Lektoriranje za slovenščino: Mateja Gaber

Priprava in grafični prelom: Camera d.o.o.

Tisk: DELO - TISKARSKO SREDIŠČE, d.d.

Tiskana naklada: 105.000 izvodov

Zasnova logotipa »200-let Ilirskih provinc«: Miha Kosmač

 

 

 

Télégraphe Officiel