Skoči na vsebino

ZAPOSLOVANJE

 

 

Zaposlovanje na Uradu Vlade RS za komuniciranje je omejeno s kadrovskim načrtom. Prosta delovna mesta objavljamo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o delovnih razmerjih.

   

 

Obvestila

21. november 2017

Javna objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta za določen čas
 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 v Službi za splošne zadeve

 

Rok za prijavo je potekel.

    

14. marec 2017

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas

 

PODSEKRETAR v v Oddelku za odnose z mediji

 

Z izbrano kandidatko je bila 23. 3. 2017 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

   

14. november 2016

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Na podlagi 2. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.: 139/06 in 104/10) objavljamo obvestilo, da je bil natečajni postopek za prosto delovno mesto sekretar v Oddelku za komunikacijske projekte v Sektorju za vladno komuniciranje na Uradu Vlade RS za komuniciranje končan z izbiro najbolj usposobljenega kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka. Za vpogled se najavijo ne e-naslov gp.ukom(at)gov.si.

     

26. avgust 2016

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

 

SEKRETAR v Oddelku za komunikacijske projekte v Sektorju za vladno komuniciranje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

   

5. januar 2016

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas

 

PODSEKRETAR v Oddelku za odnose z domačimi in tujimi javnostmi za določen čas.


Z izbrano kandidatko je bila 16. 1. 2016 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

   

   

29. maj 2015

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas

 

PODSEKRETAR v Oddelku za odnose z domačimi in tujimi javnostmi za določen čas.

    

Z izbrano kandidatko je bila 23. 7. 2015 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

 

 

25. februar 2013

Obvestilo o neuspelem internem natečaju

 

Postopek internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za odnose z domačimi in tujimi javnostmi v Sektorju za vladno komuniciranje v Uradu Vlade RS za komuniciranje, ki je bil na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo objavljen 12.02.2013, se je zaključil brez izbire kandidata.

 

Uradni dokument

 

 

18. februar 2013

Obvestilo o končanem internem natečaju

 

Postopek internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta analitik V v Oddelku za promocijo in komunikacijske projekte v Uradu Vlade RS za komuniciranje, ki je bil na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo objavljen 7.2.2013, se je zaključil brez izbire kandidata.

 

Uradni dokument

 

 

1. junij 2010

Obvestilo o končanem internem natečaju

 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) objavljamo obvestilo, da je bil interni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta finančnik VI  v Službi za splošne zadeve končan brez izbire kandidata. Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, lahko pod nadzorom uradne osebe organa vpogledajo v gradiva izbirnega postopka. Dodatne informacije o izvedenem natečajnem postopku daje Stanka Lamut (stanka.lamut(at)gov.si, tel.: 01/478-26-02).

 

 

16. marec 2009

Obvestilo o končanem natečajnem postopku


Na podlagi 2. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.: 139/2006) objavljamo obvestilo, da je bil natečajni postopek za prosto delovno mesto svetovalec v Sektorju za odnose z mediji končan z izbiro najbolj usposobljenega kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka. Za vpogled se najavijo pri Stanki Lamut, telefon 478 26 02.