Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLOVANJE

 

 

Zaposlovanje na Uradu Vlade RS za komuniciranje je omejeno s kadrovskim načrtom. Prosta delovna mesta objavljamo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o delovnih razmerjih.

   

 

Obvestila

18. januar 2019

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR v Oddelku za komunikacijske projekte za določen čas za delo na projektu predsedovanje (do 31.1. 2022)  

Rok za prijave je potekel.

 

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR v Oddelku za odnose z mediji za določen čas za delo na projektu predsedovanje (do 31.1. 2022)  

Rok za prijave je potekel.

 

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Oddelku za promocijo za določen čas za delo na projektu predsedovanje (do 31.1. 2022)  

Rok za prijave je potekel.

  

30. november 2018

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas  
 
VIŠJI SVETOVALEC v Oddelku za komunikacijske projekte (do 31.12.2019)

 Z izbrano kandidatko je bila 1. 1. 2019 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

  

25. maj 2018

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas
 
PODSEKRETAR v Oddelku za promocijo za čas nadomeščanja odsotnega javnega uslužbenca

Z izbrano kandidatko je bila 2. 7. 2018 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

  

15. maj 2018

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Na podlagi 2. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.: 139/06 in 104/10) objavljamo obvestilo, da je bil natečajni postopek za prosto delovno mesto višji svetovalec v Oddelku za odnose z mediji v Sektorju za vladno komuniciranje na Uradu Vlade RS za komuniciranje končan z izbiro najbolj usposobljenega kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka. Za vpogled se najavijo ne e-naslov gp.ukom(at)gov.si.

 

13. marec 2018

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas
 
VIŠJI SVETOVALEC v Oddelku za odnose z mediji v Sektorju za Vladno komuniciranje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

    

21. november 2017

Javna objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta za določen čas
 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 v Službi za splošne zadeve

 

Z izbrano kandidatko je bila 3. 1. 2018 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

    

14. november 2016

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Na podlagi 2. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.: 139/06 in 104/10) objavljamo obvestilo, da je bil natečajni postopek za prosto delovno mesto sekretar v Oddelku za komunikacijske projekte v Sektorju za vladno komuniciranje na Uradu Vlade RS za komuniciranje končan z izbiro najbolj usposobljenega kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka. Za vpogled se najavijo ne e-naslov gp.ukom(at)gov.si.

     

26. avgust 2016

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

 

SEKRETAR v Oddelku za komunikacijske projekte v Sektorju za vladno komuniciranje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

   

5. januar 2016

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas

 

PODSEKRETAR v Oddelku za odnose z domačimi in tujimi javnostmi za določen čas.


Z izbrano kandidatko je bila 16. 1. 2016 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

   

   

29. maj 2015

Javna objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas

 

PODSEKRETAR v Oddelku za odnose z domačimi in tujimi javnostmi za določen čas.

    

Z izbrano kandidatko je bila 23. 7. 2015 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

 

25. februar 2013

Obvestilo o neuspelem internem natečaju

 

Postopek internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za odnose z domačimi in tujimi javnostmi v Sektorju za vladno komuniciranje v Uradu Vlade RS za komuniciranje, ki je bil na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo objavljen 12.02.2013, se je zaključil brez izbire kandidata.

 

Uradni dokument

 

18. februar 2013

Obvestilo o končanem internem natečaju

 

Postopek internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta analitik V v Oddelku za promocijo in komunikacijske projekte v Uradu Vlade RS za komuniciranje, ki je bil na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo objavljen 7.2.2013, se je zaključil brez izbire kandidata.

 

Uradni dokument

 

1. junij 2010

Obvestilo o končanem internem natečaju

 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) objavljamo obvestilo, da je bil interni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta finančnik VI  v Službi za splošne zadeve končan brez izbire kandidata. Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, lahko pod nadzorom uradne osebe organa vpogledajo v gradiva izbirnega postopka. Dodatne informacije o izvedenem natečajnem postopku daje Stanka Lamut (stanka.lamut(at)gov.si, tel.: 01/478-26-02).

 

16. marec 2009

Obvestilo o končanem natečajnem postopku


Na podlagi 2. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.: 139/2006) objavljamo obvestilo, da je bil natečajni postopek za prosto delovno mesto svetovalec v Sektorju za odnose z mediji končan z izbiro najbolj usposobljenega kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka. Za vpogled se najavijo pri Stanki Lamut, telefon 478 26 02.