Skoči na vsebino

POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU IZBIRE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA SVETU EU

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 že drugič od svoje včlanitve v EU predsedovala Svetu EU. To je odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti Slovenije tako z vidika uveljavljanja politik Slovenije v EU ter prioritet predsedovanja kot tudi z vidika promocije.

 

Urad Vlade RS za komuniciranje želi s povabilom pridobiti idejno zasnovo celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

 

Za predmetno povabilo ima Urad Vlade RS za komuniciranje na voljo 15.000,00 EUR brez DDV. 

 

Rok za oddajo predlogov je 8. julij 2019, do 14. ure.

 

 

 

 

Kontaktna oseba:

Mateja Malnar Štembal
Telefon: 01 478 25 97; 041 373 177
E-pošta: mateja.malnar-stembal@gov.si

 

Vprašanja in odgovori:

   

Vprašanje 1: 

Zanima me, ali lahko na natečaju sodeluje neformalno povezana skupina posameznikov (fizičnih oseb) — npr. skupina strokovnjakov, ki niso zaposleni v istem podjetju oz. drugače pravno-formalno organizirani? Če da, kako postopati v tem primeru, predvsem v zvezi z izpolnitvijo obveznih obrazcev? Je potrebno kje navesti delež prispevka posameznika h končnemu skupnemu predlogu CGP (denimo Oseba A: 33%, Oseba B: 33%, Oseba C: 33%)?

    

Odgovor 1: 

Lahko sodeluje tudi skupina posameznikov. 
V takem primeru so soavtorji.
Če so soavtorji več kot trije, je treba dodati posamezne rubrike za vsakega od soavtorjev. 

 

Obrazci za prijavo skupine posameznikov:

Vprašanje 2:

Ali šifro sodelujočega partner definira sam ali jo definirate na vaši strani?

  

Odgovor 2:

Predlog ne sme razkrivati identitete sodelujočega. Šifro sodelujočega izberete sami (npr: »mama« ali »#5@22«).

 

Vprašanje 3:

 

Vprašanje 3a

V razpisu nikjer ni zapisano kako naj se glasi tipografski oz. besedni del (zapis)? Ali naj bo zapis v priročniku CGP (ki zaenkrat v razpisu še ni opredeljen), zapisan samo v angleškem jeziku oz.  ali tudi v slovenskem, v francoskem jeziku ali celo dvojezično?
Odgovor 3a
Besedni del naj se glasi eu2021.gov.si

Vprašanje 3b
V Priročniku Sveta Evrope (16-18), ki opredeljuje cobranding, nastopajo skupaj logo sveta Evrope, točen dolg zapis (angleški) za predsedujočo državo (s predpisano črkovno vrsto predpisana črkovna vrsta - Myriad Pro Semi Bold) in predviden prostor za logo/logotip predsedujoče države. Kot primer primer cobrandinga (več različic kompozitnega logotipa) navajajo Italijo, ki je predsedovala v letu 2014.
Pri tem je na str 17, pod črko B, prikazana različica znaka Italije (lastovica), podpisana s spletnim naslovom Italia2014.eu (izpisana v drugi črkovni vrsti). 
Ali se v razpisu zahteva ta oz. samo ta varianta logotipa (znak + spletni naslov) – v slovenskem primeru eu2021.gov.si in je to edino (tipografsko) besedilo, ki naj ga vključuje logotip in naj se za ta del (zapis spletnega naslova) predvidi primarno (in morebitno sekundarno) črkovno vrsto – črkovni niz, ki je v razpisnem gradivu navedeno pod točko 6, Tipografija?
Odgovor 3b
Drži. Tudi znak je lahko izpeljan iz črk, vendar zanj ni potrebno navajati črkovne vrste.

Vprašanje 3c
Ali je za oddajo idejnega osnutka razpisa predpisan kakšen format in njegova lega (A4, A3, pokončen, ležeč,...)? Je potrebno liste kaširati, speti, ...?
Odgovor 3c
Ni predpisanega formata.

Vprašanje 3d
Pod točko 6, Predložitev predloga CGP, je pod alinejo b Priročnik CGP napisano, naj se pri Primerih aplikacije logotipa prikaže logotip kot cobranding skupaj z logom Sveta Evrope na papirnem gradivu. Kakšno naj bi bilo to papirno gradivo? Je s tem mišljen dopisni papir ali še kaj drugega? Imamo za ta del na voljo še kakšne podatke npr. naslov (v Bruslju), telefonske številke, elektronske naslove, etc.?
Odgovor 3d
Papirno gradivo ni definirano (lahko je mapa, dopisni papir, beležka ,..). Če boste prikazali cobranding npr. na dopisnem papirju, lahko uporabite izmišljeni naslov, ni pa nujno. 

Vprašanje 3e
Prav tako me zanima kaj je mišljeno s primerom aplikacije logotipa na družbenem omrežju? Gre tukaj za profilno sliko na npr. Facebooku?
Odgovor 3e
Družbeni medij ni definiran, gre za profilno fotografijo po vaši odločitvi izbranega medija.
Vprašanje 3f
Predzadnji odstavek Točke 6, se glasi: » Logotip mora biti nujno pripravljen v tiskani obliki in predviden za uporabo v vektorski obliki. Priročnik  CGP mora biti naročniku predan v tiskani obliki.« 
Zanima me ali v prvem stavku govorite o oddaji natečajnega projekta, ki naj bo oddano na printih?
Odgovor 3f
Da.