Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU IZBIRE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA SVETU EU

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 že drugič od svoje včlanitve v EU predsedovala Svetu EU. To je odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti Slovenije tako z vidika uveljavljanja politik Slovenije v EU ter prioritet predsedovanja kot tudi z vidika promocije.

 

Urad Vlade RS za komuniciranje želi s povabilom pridobiti idejno zasnovo celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

 

Za predmetno povabilo ima Urad Vlade RS za komuniciranje na voljo 15.000,00 EUR brez DDV. 

 

Rok za oddajo predlogov je 8. julij 2019, do 14. ure.

 

 

 

 

Kontaktna oseba:

Mateja Malnar Štembal
Telefon: 01 478 25 97; 041 373 177
E-pošta: mateja.malnar-stembal@gov.si

 

Rezultat ocenjevanja prejetih predlogov celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU

 

Na podlagi Povabila k sodelovanju v postopku izbire celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU, je pred potekom roka za oddajo predlogov, do 08. julija 2019, do 14.00, na naslov Urada Vlade RS za komuniciranje prispelo 33 predlogov. 

 

Prepoznih predlogov ni bilo. 

 

Ocenjevanje prejetih predlogov je potekalo 10. in 12. julija 2019 v prostorih Urada Vlade RS za komuniciranje. 

 

Ocenjevanje prejetih predlogov je izvedla 5 članska žirija:

  • Goranka Krošelj, vodja Projektne skupine za koordinacijo priprav in izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU,  
  • Andrej Drapal, strokovnjak s področja znamčenja,
  • Sašo Urukalo, strokovnjak grafičnega in likovnega oblikovanja in sodni izvedenec za področje oblikovanja,
  • Judita Krivec Dragan, strokovnjakinja s področja ustvarjalnosti, grafičnega in likovnega oblikovanja (Ministrstvo za kulturo),
  • Irena Kogoj, strokovnjakinja s področja komuniciranja in grafičnega oblikovanja (Urad vlade za komuniciranje).

Žirija je prejete predloge ocenjevala po merilih, določenih v Povabilu.

 

Po ocenjevanju žirije je največ točk prejel predlog s šifro 2553.

 

 

 

 

Vrstni red po prejetih točkah

Šifra

Skupno število točk

1

2553

77,00

2

1248163264

72,80

3

#39odtenkov

70,20

4

MATICA

55,00

5

5548163344

49,40

6

81

44,20

7

1803

38,00

8

X1X1973EU

29,80

8

PERUN

29,80

10

20085

27,60

11

8888

27,40

12

2184163295

27,00

13

B106

26,00

14

ODTIS

25,40

15

7D25A

24,60

16

11

23,80

17

2Bee

23,60

18

Klopotec

22,40

19

LOVE

20,00

19

K106

20,00

19

P1CGP19

20,00

19

20SLO/21EU

20,00

19

CARNICA

20,00

19

10102019

20,00

19

PETZVEZDIC

20,00

19

#ČIPKA

20,00

27

(TOP SECRET)

18,80

28

IDP@7201

18,20

29

90210

17,00

29

sLOVEnija 2021

17,00

31

IFEELEU2021SI

15,00

32

tksi@22eu

14,00

33

-SLIKA-

13,00

 

 

Vprašanja in odgovori:

   

Vprašanje 1: 

Zanima me, ali lahko na natečaju sodeluje neformalno povezana skupina posameznikov (fizičnih oseb) — npr. skupina strokovnjakov, ki niso zaposleni v istem podjetju oz. drugače pravno-formalno organizirani? Če da, kako postopati v tem primeru, predvsem v zvezi z izpolnitvijo obveznih obrazcev? Je potrebno kje navesti delež prispevka posameznika h končnemu skupnemu predlogu CGP (denimo Oseba A: 33%, Oseba B: 33%, Oseba C: 33%)?

    

Odgovor 1: 

Lahko sodeluje tudi skupina posameznikov. 
V takem primeru so soavtorji.
Če so soavtorji več kot trije, je treba dodati posamezne rubrike za vsakega od soavtorjev. 

 

Obrazci za prijavo skupine posameznikov:

Vprašanje 2:

Ali šifro sodelujočega partner definira sam ali jo definirate na vaši strani?

  

Odgovor 2:

Predlog ne sme razkrivati identitete sodelujočega. Šifro sodelujočega izberete sami (npr: »mama« ali »#5@22«).

 

Vprašanje 3:

 

Vprašanje 3a

V razpisu nikjer ni zapisano kako naj se glasi tipografski oz. besedni del (zapis)? Ali naj bo zapis v priročniku CGP (ki zaenkrat v razpisu še ni opredeljen), zapisan samo v angleškem jeziku oz.  ali tudi v slovenskem, v francoskem jeziku ali celo dvojezično?
Odgovor 3a
Besedni del naj se glasi eu2021.gov.si

Vprašanje 3b
V Priročniku Sveta Evrope (16-18), ki opredeljuje cobranding, nastopajo skupaj logo sveta Evrope, točen dolg zapis (angleški) za predsedujočo državo (s predpisano črkovno vrsto predpisana črkovna vrsta - Myriad Pro Semi Bold) in predviden prostor za logo/logotip predsedujoče države. Kot primer primer cobrandinga (več različic kompozitnega logotipa) navajajo Italijo, ki je predsedovala v letu 2014.
Pri tem je na str 17, pod črko B, prikazana različica znaka Italije (lastovica), podpisana s spletnim naslovom Italia2014.eu (izpisana v drugi črkovni vrsti). 
Ali se v razpisu zahteva ta oz. samo ta varianta logotipa (znak + spletni naslov) – v slovenskem primeru eu2021.gov.si in je to edino (tipografsko) besedilo, ki naj ga vključuje logotip in naj se za ta del (zapis spletnega naslova) predvidi primarno (in morebitno sekundarno) črkovno vrsto – črkovni niz, ki je v razpisnem gradivu navedeno pod točko 6, Tipografija?
Odgovor 3b
Drži. Tudi znak je lahko izpeljan iz črk, vendar zanj ni potrebno navajati črkovne vrste.

Vprašanje 3c
Ali je za oddajo idejnega osnutka razpisa predpisan kakšen format in njegova lega (A4, A3, pokončen, ležeč,...)? Je potrebno liste kaširati, speti, ...?
Odgovor 3c
Ni predpisanega formata.

Vprašanje 3d
Pod točko 6, Predložitev predloga CGP, je pod alinejo b Priročnik CGP napisano, naj se pri Primerih aplikacije logotipa prikaže logotip kot cobranding skupaj z logom Sveta Evrope na papirnem gradivu. Kakšno naj bi bilo to papirno gradivo? Je s tem mišljen dopisni papir ali še kaj drugega? Imamo za ta del na voljo še kakšne podatke npr. naslov (v Bruslju), telefonske številke, elektronske naslove, etc.?
Odgovor 3d
Papirno gradivo ni definirano (lahko je mapa, dopisni papir, beležka ,..). Če boste prikazali cobranding npr. na dopisnem papirju, lahko uporabite izmišljeni naslov, ni pa nujno. 

Vprašanje 3e
Prav tako me zanima kaj je mišljeno s primerom aplikacije logotipa na družbenem omrežju? Gre tukaj za profilno sliko na npr. Facebooku?
Odgovor 3e
Družbeni medij ni definiran, gre za profilno fotografijo po vaši odločitvi izbranega medija.
Vprašanje 3f
Predzadnji odstavek Točke 6, se glasi: » Logotip mora biti nujno pripravljen v tiskani obliki in predviden za uporabo v vektorski obliki. Priročnik  CGP mora biti naročniku predan v tiskani obliki.« 
Zanima me ali v prvem stavku govorite o oddaji natečajnega projekta, ki naj bo oddano na printih?
Odgovor 3f
Da.

 

Vprašanje 4:

 

Vprašanje 4a
Ali je nujno, da vse različice logotipa vključujejo predpisano spletno mesto eu2021.gov.si? Z drugimi besedami, ali lahko poleg različice logotipa s spletnim mestom pripravimo tudi različico brez tega? 

Odgovor 4a
Poleg različice logotipa s spletnim mestom lahko pripravite tudi različico brez tega.

Vprašanje 4b
Ali so poleg predpisanega spletnega mesta še kakšni nujni tipografski elementi, kot je na primer uradno ime predsedstva (Slovenian Presidency of the Council of the European Union).  

Odgovor 4b
Ne.

Vprašanje 4c
Ali je uporaba barve in barvne sheme prepuščena predlagatelju celostne grafične podobe oz ali se predvideva, da je nujna uporaba zelene barve po priročniku znamke Slovenije? 

Odgovor 4c
Uporaba barve in barvne sheme je prepuščena predlagatelju, ki pa mora upoštevati vsebinska izhodišča natečaja.

Vprašanje 4d 
Ali lahko oddamo materiale na vložišče, 8.7.? Ali moramo projekt poslati po pošti?  

Odgovor 4d
Predlog idejne zasnove mora biti na naš naslov (Urad za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana), dostavljen najpozneje do ponedeljka, 8. julija 2019, do 14.00. Lahko tudi osebno. Zgolj oddaja poštne pošiljke na pošto pred potekom tega roka ne zadošča za pravočasnost poslanega predloga.

Vprašanje 4e
Je potrebno navesti skupno ceno vrednosti projekta, ali mora biti stroškovnik razčlenjen? Ob tem pa nas zanima, ali moramo navajati skupno vrednost ponudbe v neto ali bruto vrednosti? 

Odgovor 4e
V obrazcu ''Cena'' navedite skupno ceno za celoten obseg predloga v bruto vrednosti.

Vprašanje 4f
Ali nam lahko sporočite kdo je komisija, ki bo ocenjevala prispela dela?  

Odgovor 4f
Ocenjevanje prejetih predlogov bo izvedla 5 članska žirija, od katerih bo 1 predstavnik Projektne skupine za koordinacijo priprav in izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU,  2 zunanja strokovnjaka s področja znamčenja ter grafičnega in likovnega oblikovanja in 2 strokovnjaka iz resorjev, ki se tudi sicer vsebinsko ukvarjata s področji komuniciranja, ustvarjalnosti, grafičnega in likovnega oblikovanja. 

Vprašanje 4g
Pod točko 5. navajate, da je potrebno navesti avtorja dela. V primeru pravnih oseb, se razume da je to pravna oseba ali je potrebno navesti fizično osebo (ali skupino teh), ki je oblikovala predlog? 

Odgovor 4g
Če je sodelujoči pravna oseba, mora v prijavnem obrazcu določiti, kdo je avtor (fizična oseba) predloga. 

 

Vprašanje 5:

Kako je zamišljena zagotovitev anonimnost predlogov, ki so poslani poštno (priporočeno ali s povratnico), pri čemer je zaradi poštnih zahtev sicer nujno navesti pošiljatelja?

Odgovor 5:

Naročnik zagotavlja anonimnost sodelujočih po prejemu predlogov, če je predlog ob oddaji označen kot je predvideno v besedilu povabila. Če sodelujoči iz kakršnegakoli razloga ob oddaji predloga razkrije svojo identiteto, naročnik na to seveda ne more vplivati. Ob tem opozarjamo, da morajo sodelujoči predloge dostaviti na naslov naročnika najpozneje do 8. julija, do 14.00 (t.i. prejemna teorija). Zgolj oddaja pošiljke (tudi priporočeno) pred potekom tega roka ne zadošča za pravočasnost.

 

Vprašanje 6:

Ali se (a) ob predsedovanju predvideva uporaba siceršnjih dopisnih listov državne uprave (tj. obstoječi dizajn podjetja Gigodesign) z dodanim novim logotipom predsedovanja ali pa se (b) lahko razvijejo povsem nove aplikacije (torej povsem nov dizajn dopisnih listov, pisemskih ovojnic, poslovnih vizitk) posebej in izključno za namene predsedovanja, ki imajo z obstoječim CGP-jem slovenske državne uprave malo ali nič skupnega? 

Odgovor 6:
Za predsedovanje Slovenije EU se lahko razvijejo popolnoma nove aplikacije, ki bodo namenjene izkljucno za namene predsedovanja.

 

Vprašanje 7:

V kakšni meri se mora logotip slovenskega predsedovanja navezovati na logotip I FEEL SLOVENIA. Je lahko izhodiščni logotip resnično le izhodišče, ali mora biti logotip I FEEL SLOVENIA tudi del rešitve?

Odgovor 7:

Predlagani logotip mora imeti za izhodišče vsebinsko in vizualno identiteto znamke I feel Slovenia.

  

Vprašanje 8:

Je pri pri fizični oddaji predloga potrebno legitimiranje?

Odgovor 8:

Ne, ni potrebno.

 

Vprašanje 9:

Zanima nas, ali je število predlogov omejeno oziroma ali lahko pripravimo več konceptov? Ali se vsak predlog odda v samostojno ovojnico s svojo šifro in dokumentacijo?

Odgovor 9:

Število predlogov ni omejeno, vendar vsak predlog oddajte v samostojno ovojnico s svojo šifro in dokumentacijo.

 

Vprašanje 10:

Ali je 5000 besed utemeljitve mišljenih samo pri glavni razlagi koncepta ali so v to število besed vštete naknadne kratke razlage raznih aplikacij logotipa? Ali predlog logotipa oddamo na ločenem papirju ali pa se smatra korektno oddan, če je znotraj priročnika?

Odgovor 10:

Število 5000 besed se nanaša na utemeljitev oziroma razlago koncepta. Zadostuje podan predlog logotipa znotraj priročnika.