Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VLADNO KOMUNICIRANJE

    

Sektor za vladno komuniciranje (SVK) opravlja naslednje naloge:

 • usklajevanje vladnih odnosov z javnostmi in priprava podlag za razvoj vladnih odnosov z javnostmi;
 • strateško načrtovanje komunikacijskih dejavnosti in analitična dejavnost;
 • strokovna in administrativna dela za koordinacijo Vlade RS za odnose z javnostmi;
 • krizno komuniciranje vlade;
 • vodenje komunikacijskih projektov in kampanj v podporo vladnim programom;
 • zagotavljanje strokovno-tehnične pomoči pri organiziranju in izvedbi komunikacijskih kampanj ministrstev, ko gre za najpomembnejše programske projekte ministrstev oziroma vlade;
 • vodenje odnosov (komuniciranje) z domačimi in tujimi mediji;
 • neposredno komuniciranje z državljani in komunikacijsko sodelovanje  z nevladnimi organizacijami;
 • splošna promocija države in upravljanje nacionalne znamke države;
 • komuniciranje skupnih EU projektov v Sloveniji in strateško komunikacijsko sodelovanje v EU.

e-pošta: info.ukom(at)gov.si

 
Vodja sektorja

Branko Vidrih
telefon: (01) 478 26 32
faks: (01) 251 23 12
e-pošta: branko.vidrih(at)gov.si

 

  
Oddelek za odnose z mediji (OM) 

 • obvešča javnost o delu vlade in sklepih, ki jih sprejema na svojih sejah;
 • pripravlja novinarske konference o aktualnih vprašanjih s področja dela vlade, predsednika vlade in ministrstev;
 • zagotavlja odgovore na novinarska vprašanja o delu vlade, ministrstev in vladnih služb;
 • pripravlja sporočila za javnost o delu vlade, njenih delovnih teles ter druga uradna sporočila za medije;
 • na spletnem mestu vlade in na družbenih medijih objavlja informacije o delu vlade;
 • koordinira delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi v posameznih ministrstvih in vladnih službah in uradih, ko gre za obveščanje javnosti o delu vlade in ministrstev;
 • komunicira s predstavniki tujih medijev (priprava in distribucija sporočil za javnost o aktualnih političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih pomembnih temah);
 • načrtuje in organizira posamezne in skupinske obiske tujih novinarjev v Sloveniji ter zagotavlja osnovni informacijski servis za tuje novinarje, ki prihajajo v Slovenijo;
 • zagotavlja komunikacijsko podporo in organizira novinarska središča ob visokih državnih obiskih (predsednik države, predsednik vlade) ter drugih najpomembnejših državnih dogodkih;
 • posreduje informacije o aktualnem političnem dogajanju v Sloveniji izbranim in ciljnim tujim javnostim;
 • spremlja poročanje domačih in tujih medijev o dogajanju v Sloveniji in o mednarodni dejavnosti naše države;
 • pripravlja zbirke prispevkov (klipinge), objavljenih v medijih, in vzdržuje bazo podatkov;
 • pripravlja analitične podlage za komunikacijske programe in kampanje;
 • zagotavlja podporo službam in svetovalcem za odnose z javnostmi v ministrstvih, vladnih službah in kabinetu predsednika vlade;
 • načrtuje, upravlja in ureja vsebine na vladnem spletnem mestu ter na družbenih medijih.

e-pošta: info.ukom(at)gov.si

Vodja oddelka

Andreja Šonc Simčič
telefon: (01) 478 25 59
faks: (01) 251 23 12
e-pošta: andreja.sonc(at)gov.si

 

  
Oddelek za promocijo (OP)

 • načrtuje, izvaja in usklajuje splošne promocijsko-informativne dejavnosti, kampanje, predstavitve in nastope države doma in  v tujini ter spremlja in analizira njihovo učinkovitost;
 • ureja in izdaja splošno-promocijska gradiva o Sloveniji;
 • posreduje splošno promocijske informacije o Sloveniji izbranim in ciljnim javnostim;
 • načrtuje, upravlja in usklajuje spletno komuniciranje, povezano s komunikacijski projekti urada in promocijsko-informativnimi kampanjami;
 • upravlja nacionalno znamko.

e-pošta: info.ukom(at)gov.si
 
Vodja oddelka

Petra Ložar 
telefon: (01) 478 26 35
faks: (01) 251 23 12
e-pošta: petra.lozar1(at)gov.si

   

  

Oddelek za komunikacijske projekte (OKP)

 • zagotavlja strateško podporo v procesu sprejemanja in komuniciranja  vladnih politik;
 • sodeluje in zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi vladnih komunikacijskih kampanj in projektov ministrstev;
 • vodi in koordinira komunikacijske projekte, ki izhajajo iz prednostnih nalog vlade;
 • načrtuje, upravlja, ureja in koordinira projekte spletnega in digitalnega  komuniciranja za prednostne vladne vsebine;
 • komunicira skupne  EU projekte v Sloveniji  in strateško komunikacijsko sodeluje v EU delovnih skupinah in z EK;
 • neposredno komunicira z državljani in komunikacijsko sodeluje z nevladnimi organizacijami.

e-pošta: info.ukom(at)gov.si

Vodja oddelka

Nataša Pavšek 
telefon: (01) 478 26 16
faks: (01) 251 23 12
e-pošta: natasa.pavsek(at)gov.si