Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 
 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Urad Vlade RS za komuniciranje

Odgovorna uradna oseba:

mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica

Datum prve objave kataloga:

15. 12. 2004

Datum zadnje spremembe:

16. 12. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.ukom.gov.si/index.php?id=142

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu www.ukom.gov.si/index.php?id=142

Naslov:Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 478 26 30
Faks:(01) 251 23 12
Elektronski naslov:gp.ukom(at)gov.si

 

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Delovna področja

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam

Organigram organa

/

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Valerija Obu, sekretarka, vodja službe za splošne zadeve
telefon: (01) 478 26 26
faks: (01) 251 23 12
e-mail: valerija.obu(at)gov.si 
naslov: Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

- Register predpisov Slovenije

Predpisi s področja dela urada:
- Zakon o vladi
- Poslovnik vlade
- Sklep o nalogah Urada
- Zakon o medijih
- Zakon o Radioteleviziji Slovenije
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti

/

Predpisi EU

/

2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

- Gradiva v obravnavi (Vlada RS)

- Predlogi predpisov  (Državni zbor)
Portal e-uprava

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- Strateški in programski dokumenti

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Razpisi Urada vlade za komuniciranje

 

Aktualni razpisi:

 

28.12.2018

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019


Rok za prijavo 23. januar 2019.

 

Rezultati razpisa

 

Zaključeni razpisi (zbirno)

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

/

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Raziskave javnega mnenja o odnosu javnosti do aktualnega dogajanja v Sloveniji (za obdobje 2001-2010)

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.ukom.gov.si/index.php?id=142

   

Fizični dostop
Na lokaciji Urada: Gregorčičeva 25, Ljubljana

   
Uradne ure:

  • ponedeljek, sreda, petek: od 9. do 12. ure
  • sreda: od 14. do 16. ure (razen 24. decembra in 31. decembra)
 

 

 

 

4. Stroškovnik

Urad Vlade RS za komuniciranje lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Vse informacije so objavljene v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (16., 17. in 18. člen).

 

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

/