Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA

 

Urad vlade za komuniciranje je samostojna strokovna služba Vlade RS in opravlja naloge, ki zadevajo:

 

  • zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev;
  • pripravljanje in izvajanje komunikacijskih kampanj o najpomembnejših programskih prioritetah vlade;
  • obveščanje tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države ter o dogodkih v Sloveniji nasploh;
  • zagotavljanje strokovne podpore vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi, službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah;
  • zagotavljanje komunikacijske podpore pri velikih državnih dogodkih, organiziranih v Republiki Sloveniji, predvsem ko gre za državniške obiske, srečanja in mednarodne konference na najvišji ravni;
  • načrtovanje in izvajanje oziroma koordiniranje splošne promotivne dejavnosti države;
  • izvajanje aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z državljani;

 

Urad v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi koordinira delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi posameznih ministrstev in vladnih služb in uradov, ko gre za obveščanje javnosti o delu vlade in ministrstev.

 

Model organiziranosti odnosov z javnostmi na ravni Vlade Republike Slovenije

Sprejeto na seji vlade, 22.02.2007

 

Urad vlade za komuniciranje je pripravil Vodnik za učinkovito vladno komuniciranje, v katerem so zbrana naša znanja in priporočila ter tisto, kar lahko nudimo tudi ostalim organom in službam - od priporočil, kako čim bolj učinkovito komunicirati vladne dogodke in vsebine na družbenih medijih, pa vse do navodil priprave gledljivih video prispevkov in infografik ter primerne uporabe nacionalne znamke I FEEL SLOVENIA.