Skoči na vsebino

SVETOVALCI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

    

 

Poimenski seznam vladnih predstavnikov za odnose z javnostmi. 

 

Model organiziranosti odnosov z javnostmi na ravni Vlade Republike Slovenije 

(Sprejeto na seji vlade, 22.02.2007)

 

 

ministrstvo / vladna službaime in priimektelefone-pošta

Kabinet predsednika vlade

 

 

 

Tanja Subotić-Levanič

Tanja Poličnik

Rok Hodej

Nejc Šporin

 

4781123

4781909

4781115

4781775

soj.kpv(at)gov.si

tanja.subotic-levanic(at)gov.si

tanja.policnik(at)gov.si

rok.hodej(at)gov.si

nejc.sporin(at)gov.si

GSV

Barbara Peternelj

4781513barbara.peternelj(at)gov.si
UOIMKatarina Štrukelj2008406

katarina.strukelj(at)gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve

 

 

 

 

PR služba

Jurij Rifelj

Barbara Beričič

Teja Kastelic Merhar

Vanja Blaznik

4782354

4782354

4782025

4786151

4782008

pr.mzz(at)gov.si

jure.rifelj(at)gov.si

barbara.bericic(at)gov.si

teja.kastelic-merhar(at)gov.si

vanja.blaznik(at)gov.si

Ministrstvo za notranje zadeve

 

 

 

 

GPU

PR služba

Vesna Mitrić

Sabina Langus Boc

Irena Likar

 

Vesna Drole

Drago Menegalija

4284217 

4284168

4284627

4284066

 

4284255

4285745

soj.mnz(at)gov.si

vesna.mitric(at)gov.si

sabina.langus-boc(at)gov.si

irena.likar(at)gov.si

 

mediji(at)policija.si

drago.menegalija(at)policija.si

Ministrstvo za finance

 

 

 

 

FURS

Franja Zagorc

Tjaša Baraga Naraločnik

  

Barbara Škrinjar

Stojan Glavač

Vesna Rehar

3696624

3696436

 

4783920

4782787

4782933

franja.zagorc(at)mf-rs.si

tjasa.baraga-naralocnik(at)mf-rs.si 

 

mediji.fu(at)gov.si

mediji.fu(at)gov.si

mediji.fu(at)gov.si

Ministrstvo za obrambo

 

 

 

 

 

 

GŠSV

 

URSZR

Aleš Sila
Aleksandra Pelko Jamnik

  

Jerica Pavšič
Borut Podgoršek

Metka Grmek

 

Simon Korez

 

Marko Lovše

Neja Pavlica

4712558
4712558

  

4712558

4712558
4712060

 

2305138

 

4712273

4713335

soj(at)mors.si
aleksandra.pelko-jamnik(at)mors.si

jerica.pavsic(at)mors.si
borut.podgorsek(at)mors.si

metka.grmek(at)mors.si  

 

simon.korez(at)mors.si

 

marko.lovse(at)urszr.si 

neja.pavlica(at)urszr.si

Ministrstvo za infrastrukturo

 

 

 

Nataša Pelko

Nina Oštrbenk

Gašper Završnik

 

4788234

4788194

4788981

soj.mzi(at)gov.si

natasa.pelko(at)gov.si

nina.ostrbenk1(at)gov.si

gasper.zavrsnik(at)gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor

 

 

 

 

ARSO

 

DRSV

 

GURS

 

Sašo Vöröš

Barbara Šubic

Maja Gaber

 

Andrej Vuga

 

Verica Vogrinčič

 

tajništvo

 

4787363

4787358

4787114

 

4784027

 

4784503

 

4784800

pr.mop(at)gov.si

saso.voros(at)gov.si

barbara.subic(at)gov.si

maja.gaber(at)gov.si

   

andrej.vuga(at)gov.si

 

verica.vogrincic(at)gov.si

 

anica.korosec(at)gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Tina Hrastnik
Nataša Gerkeš

Sebastijan Magdič
Katja Križnar

4005284
4005338

4005352

4005603

soj.mizs(at)gov.si

natasa.gerkes(at)gov.si

sebastijan.magdic(at)gov.si

katja.kriznar(at)gov.si

Ministrstvo za kulturo

 

Alenka Štrukelj

Lavra Černigoj Blažko

 

3695952

3695967

pr.mk(at)gov.si

alenka.strukelj(at)gov.si

lavra.cernigoj-blazko(at)gov.si

Ministrstvo za javno upravo

 

Katja Mihelj Nagode

Vanja Režonja Utenkar

 

Olga Golub

 

4788636 

4788886

 

4788375

soj.mju(at)gov.si

katja.mihelj-nagode(at)gov.si

vanja.rezonja-utenkar(at)gov.si

olga.golub(at)gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 

 

 

    

 

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Luka Kočevar

Jernej Kovač

Patrizia De Franceschi Korent

Milena Janežič

Nejc Perhavec

 

 

Elizabeta Mičović

Matjaž Emeršič

4789163 

4789152

4789157

 

4789114

4789312

 

 

3001303

3001341

pr.mkgp(at)gov.si 

jernej.kovac(at)gov.si

patrizia.defranceschi-korent(at)gov.si

milena.janezic(at)gov.si

nejc.perhavec(at)gov.si

 

 

elizabeta.micovic(at)gov.si

matjaz.emersic(at)gov.si

Ministrstvo za pravosodje

 

 

 

 

URSIKS

 

Boštjan Lajovic

Polona Osrajnik

 

 

Ksenja Lampe

 

3695353

3695404

 

3005670

3005627

pr.mp(at)gov.si

bostjan.lajovic(at)gov.si 

polona.osrajnik(at)gov.si

 

pr.ursiks(at)gov.si

ksenja.lampe(at)gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Karin Jurman Marn

Aljaž Žumer

 

4003341

4003610

soj.mgrt(at)gov.si

karin.jurman(at)gov.si

aljaz.zumer(at)gov.si

Ministrstvo za zdravje

Zdenka Jagarinec

Ana Šinkovec

Črt Kaker

Katja Turk

Urška Štorman

4786087

4786873

4786062

4786835

4786063

pr.mz(at)gov.si

ana.sinkovec(at)gov.si

crt.kaker(at)gov.si

katja.turk(at)gov.si

urska.storman(at)gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Aleksandra Klinar Blaznik

Mojca Faganel

Polona Križnar

3697813

3697912

3697529

soj.mddsz(at)gov.si

soj.mddsz(at)gov.si

soj.mddsz(at)gov.si

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

  

Andrejka Majhen

  

2308019

pr.urad.slovenci(at)gov.si

andrejka.majhen(at)gov.si

SVRK

Nina Omerza

Katarina Podobnikar

4003560

4003489

pr.svrk(at)gov.si

pr.svrk(at)gov.si

Urad za makroekonomske analize in razvojSonja Primožič

4781004

sonja.primozic(at)gov.si
Statistični urad RS

Martin Bajželj

2416421

pr.surs(at)gov.si