Skoči na vsebino

SVETOVALCI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

    

 

Poimenski seznam vladnih predstavnikov za odnose z javnostmi. 

 

Model organiziranosti odnosov z javnostmi na ravni Vlade Republike Slovenije 

(Sprejeto na seji vlade, 22.02.2007)

 

 

ministrstvo / vladna službaime in priimektelefone-pošta

Kabinet predsednika vlade

 

Nika Vrhovnik

 

4781425

soj.kpv(at)gov.si

nika.vrhovnik@gov.si

GSV

Barbara Peternelj

4781513barbara.peternelj(at)gov.si
UOIMAnja Zupanc2008451

anja.zupanc@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve

PR služba

Primož Šeligo

Nataša Kos

Urška Kosin

Teja Kastelic Merhar

4782354

4782354

4782025

4782008

4786151

pr.mzz(at)gov.si

primoz.seligo@gov.si

natasa.kos1(at)gov.si

urska.kosin(at)gov.si

teja.kastelic-merhar(at)gov.si

Ministrstvo za notranje zadeve

 

 

 

 

 

GPU

PR služba

Vesna Mitrić

Sabina Langus Boc

Irena Likar

 

 

Vesna Drole

Drago Menegalija

4284217 

4284168

4284627

4284066

 

 

4284255

4285745

soj.mnz(at)gov.si

vesna.mitric(at)gov.si

sabina.langus-boc(at)gov.si

irena.likar(at)gov.si

 

 

mediji(at)policija.si

drago.menegalija(at)policija.si

Ministrstvo za finance

 

 

 

FURS

Petra Mišič

Franja Zagorc

Tjaša Baraga Naraločnik

  

 

Barbara Škrinjar

Stojan Glavač

Vesna Rehar

3696778

3696624

3696436

 

 

4783920

4782787

4782933

petra.misic(at)gov.si

franja.zagorc(at)mf-rs.si

tjasa.baraga-naralocnik(at)mf-rs.si 

 

mediji.fu(at)gov.si

mediji.fu(at)gov.si

mediji.fu(at)gov.si

Ministrstvo za obrambo

 

 

 

 

 

 

 

GŠSV

 

URSZR

Aleš Sila
Aleksandra Pelko Jamnik

Jerica Pavšič
Borut Podgoršek

Metka Grmek

 

 

 

Simon Korez

 

Neja Pavlica

4712558
4712558

4712558

4712558
4712060

 

 

 

2305138

 

4713335

soj(at)mors.si
aleksandra.pelko-jamnik(at)mors.si

jerica.pavsic(at)mors.si
borut.podgorsek(at)mors.si

metka.grmek(at)mors.si  

 

 

simon.korez(at)mors.si

 

neja.pavlica(at)urszr.si

Ministrstvo za infrastrukturo

 

 

 

Boštjan Lajovic

Denis Vičič

 

4788807

4788194

soj.mzi(at)gov.si

bostjan.lajovic@gov.si

denis.vicic@gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor

 

 

 

 

 

ARSO

 

DRSV

 

GURS

 

Tanja Poličnik

Sašo Vöröš

Barbara Šubic

 

 

Andrej Vuga

 

Irena Mraz

 

tajništvo

 

4787053

4787363

4787358

 

 

4784027

 

4783117

 

4784800

pr.mop(at)gov.si

tanja.policnik(at)gov.si

saso.voros(at)gov.si

barbara.subic(at)gov.si

 

 

andrej.vuga(at)gov.si

 

pr.drsv(at)gov.si

 

anica.korosec(at)gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Tina Hrastnik
Nataša Gerkeš

Sebastijan Magdič
Katja Križnar

4005284
4005338

4005352

4005603

soj.mizs(at)gov.si

natasa.gerkes(at)gov.si

sebastijan.magdic(at)gov.si

katja.kriznar(at)gov.si

Ministrstvo za kulturo

 

Tjaša Razdevšek

Lavra Černigoj Blažko

 

3695840

3695967

pr.mk(at)gov.si

tjasa.razdevsek(at)gov.si

lavra.cernigoj-blazko(at)gov.si

Ministrstvo za javno upravo

 

Katja Mihelj Nagode

Vanja Režonja Utenkar

 

 

Olga Golub

 

4788636 

4788886

 

 

4788375

soj.mju(at)gov.si

katja.mihelj-nagode(at)gov.si

vanja.rezonja-utenkar(at)gov.si

 

olga.golub(at)gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 

 

 

 

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Luka Kočevar

Jernej Kovač

Patrizia De Franceschi Korent

Milena Janežič

 

 

Elizabeta Mičović

Matjaž Emeršič

4789163 

4789152

4789157

4789114

 

 

 

3001303

3001341

pr.mkgp(at)gov.si 

jernej.kovac(at)gov.si

patrizia.defranceschi-korent(at)gov.si

milena.janezic(at)gov.si

 

 

elizabeta.micovic(at)gov.si

matjaz.emersic(at)gov.si

Ministrstvo za pravosodje

 

 

URSIKS

Leja Vehovec

 

 

 

Ksenja Lampe

3695353

 

 

3005670

3005627

pr.mp(at)gov.si

leja.vehovec(at)gov.si

 

pr.ursiks(at)gov.si

ksenja.lampe(at)gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Karin Jurman Marn

 

4003341

soj.mgrt(at)gov.si

karin.jurman(at)gov.si

Ministrstvo za zdravje

Majda Hostnik

Ana Šinkovec

Urška Štorman

4786040

4786873

4786063

pr.mz(at)gov.si

ana.sinkovec(at)gov.si

urska.storman(at)gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

 

 

Inšpektorat za delo

Aleksandra Klinar Blaznik

 

Maja Slivnjak

 

 

 

Jerica Preskar

3697813

 

3697558

 

 

 

2803651

soj.mddsz(at)gov.si

 

maja.slivnjak(at)gov.si

 

 

irsd(at)gov.si

jerica.preskar(at)gov.si

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

  

Miha Praprotnik

  

2308005

 

pr.urad.slovenci(at)gov.si

miha.praprotnik(at)gov.si

SVRK

Nina Omerza

Katarina Podobnikar

4003560

4003489

pr.svrk(at)gov.si

pr.svrk(at)gov.si

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Sonja Primožič

4781004

sonja.primozic(at)gov.si
Statistični urad RS

Martin Bajželj

2416421

pr.surs(at)gov.si