Skoči na vsebino

NOVICA

S podporo NVO želimo spodbujati spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter ozaveščati o trgovini z ljudmi

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) v letu 2019 podpira 12 projektov NVO.  Urad je za sofinanciranje projektov NVO v letu 2019 namenil 96.691,32 evrov, od katerih sta po 5.000 evrov prispevala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Urad Vlade RS za narodnosti. S podporo projektom si prizadevamo za ozaveščanje mladih o strpnosti, medkulturnem dialogu in solidarnosti ter za ozaveščanje ranljivih skupin o trgovini z ljudmi.
    
Nevladne organizacije bodo te cilje dosegale z izvajanjem raznolikih aktivnosti, kot so: interaktivne delavnice, gledališče zatiranih, natečaji, nogometni turnirji po metodi »nogomet3«, delavnice kritične pismenosti, razstave, filmske projekcije, športne igre, soba pobega, priprava izobraževalnih gradiv, ipd. Pri mnogih dogodkih bodo aktivno sodelovali pripadniki različnih etničnih skupin, begunci in migranti, saj je osebni stik z njimi ključen za soočanje mladih s svojim nepoznavanjem, strahovi in predsodki.
   
Aktivnosti NVO podpiramo že triindvajseto leto zapored. Prepoznavamo jih namreč kot zelo pomemben dolgoročni in multiplikacijski dejavnik ozaveščanja mladih in tudi drugih ciljnih javnosti. V okviru projektov, ki smo jih sofinancirali lansko leto je bilo izvedenih preko 480 dogodkov različnega tipa in vrsta drugih ozaveščevalnih aktivnosti (gledališče zatiranih, raznovrstne delavnice, razstave, natečaji, izdelava izobraževalnih vsebin, modulov in priročnikov za učitelje, izdelava didaktične igre, objava zgodb otrok sveta,…). V aktivnosti, ki so potekale v različnih krajih po vsej Sloveniji je bilo neposredno vključenih več kot 9.600 udeležencev.

Več o sodelovanju z NVO na spletni strani.