Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost ob 18. oktobru - evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi

Krepitev zavedanja o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja

 

 

 

»18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je namenjen okrepljenemu ozaveščanju o trgovini z ljudmi in spodbuja vse vpletene k še bolj zavzetemu  boju proti temu pojavu. V Sloveniji je izkoriščanje prostitucije in drugih oblik spolnih zlorab prevladujoča oblika trgovine z ljudmi, ki jo odkrijemo in dokažemo.  Želimo pa povečati zavedanje tudi o drugih oblikah izkoriščanja, predvsem o prisilnem delu in delovnem izkoriščanju,« jeizpostavil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin.

 

 

Po uradnih podatkih trgovina z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja narašča. V državah EU predstavlja 21 odstotkov vseh registriranih žrtev, vendar pa prave razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite. Prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje te oblike trgovine z ljudmi je namreč izjemno zahtevno. Če so se še pred nekaj leti tovrstna kazniva dejanja izvajala ob prisotnosti fizičnega nasilja, omejevanja osebne svobode ter nelegalnega prebivanja in dela v državi, strokovnjaki zadnja leta ugotavljajo, da storilcem ni več treba izvajati nasilja in prisilnih metod. Delodajalci namreč zlorabljajo socialno ranljivost delavcev, metode izkoriščanja pa postajajo vse bolj prefinjene.

Tudi to je razlog, da v Sloveniji doslej še v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela, čeprav podatki raziskovalcev in različnih nadzorstvenih institucij kažejo, da se je v zadnjem desetletju število kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in delovnega izkoriščanja izredno povečalo.

 

18. oktober – evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je namenjen krepitvi zavedanja otem pojavu. Predvsem prisilno delo in delovno izkoriščanje se pojavlja v vseh sodobnih družbah. Postaja celo strukturni element nekaterih gospodarskih panog. Zavedati se moramo, da gre za grob poseg v temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki postane žrtev trgovanja oziroma izkoriščanja.

 

 

Letošnji dan obeležujemo z dvema preventivnima projektoma:

 

Projekt »Za-govor« se osredotoča na informiranje, svetovanje in zagovorništvo žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ter identificiranje in pomoč morebitnim žrtvam trgovine z ljudmi. Izvaja ga Delavska svetovalnica, ki že vrsto let opozarja na konkretne primere kršitev, obenem pa išče rešitve tudi na sistemski in zakonski ravni.

 

Več o projektu

 

 

Drugi projektizvaja Združenje DrogArt, ki je 16. oktobra 2018 v Ljubljani ponovno odprlo t. i. sobo pobega, v kateri lahko obiskovalci na lastni koži preizkusijo pasti izkoriščevalskega dela. Če želijo pobegniti iz sobe, morajo razrešiti različne situacije, ki simulirajo izkoriščevalska delovna razmerja.

 

Več o projektu

 

 

Izvedbo projektov sofinancira Medresorska delovna skupina za boj proti trgoviniz ljudmi s ciljem ozaveščanja ranljivih skupin in zmanjševanja povpraševanja po storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

 

Člani Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi na tem področju aktivno delujemo že od leta 2003. V okviru svojega mandata si močno prizadevamo za nadaljnje odkrivanje in prepoznavanje vseh oblik trgovine z ljudmi, za učinkovit pregon storilcev ter za ustrezno zaščito in pomoč žrtvam. V Sloveniji je prevladuje izkoriščanje žrtev za namen spolnih zlorab, redkeje pa so prepoznane druge oblike izkoriščanja. V lanskem letu smo prepoznali 66 žrtev trgovanja, pri čemer je šlo v vseh primerih za trgovino z ljudmi za namen spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja.

 

V začetku letošnjega leta pa smo se pri nas prvič srečali z izvršitveno obliko trgovine z ljudmi za namen izvajanja kaznivih dejanj. Slovenska policija in tožilstvo sta s kriminalistično preiskavo razbila mednarodno kriminalno združbo, ki je žrtve izkoriščala za izvajanje kaznivih dejanj telefonskih goljufij. V obravnavanem primeru so bila dejanja storilcev prepoznana kot kaznivo dejanje trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja storitve kaznivih dejanj. 11. julija 2018 je bila vložena obtožnica zoper 6 fizičnih oseb zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ter 1 fizično osebo zaradi pomoči pri kaznivemu dejanju trgovine z ljudmi. Ta primer zagotovo kaže na napredek pri odkrivanju in prepoznavanju drugih pojavnih oblik trgovine z ljudmi v Sloveniji ter nas spodbuja k nadaljnjemu, še bolj učinkovitemu delu na tem področju.

 

 

Več o boju proti trgovini z ljudmi

 

Infolist 'Trgovina z ljudmi v Sloveniji v obdobju 2010 – 2017'

 

 

 

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Kontaktna oseba: mag. Sandi Čurin, državni sekretar MNZ in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, tel. št.: 01 428 58 49