Skoči na vsebino

NOVICA

Usposabljanje strokovnjakov na temo preprečevanja trgovanja z ljudmi

Slovenska filantropija organizira usposabljanje strokovnjakov na temo preprečevanja trgovanja z ljudmi. Potekalo bo v torek, 11. septembra 2018, v prostorih Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.    

 

Usposabljanje bo izvedeno v sodelovanju z društvom Ključ. Namenjeno je boljšemu prepoznavanju problematike trgovanja z ljudmi, izboljšanju nivoja razumevanja okoliščin, ki vplivajo na to, da se osebe znajdejo v izkoriščevalskih odnosih in iz njih ne znajo oziroma zmorejo oditi ter osnovnim smernicam o identifikaciji možnih in dejanskih žrtev trgovanja z ljudmi. 

 

Več informacij: Marina Uzelac, e-pošta marina.uzelac@filantropija.org,  tel. št.: 01/430 12 88. 

 

Usposabljanje je del projekta »Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju (2018)«, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru aktivnosti namenjenih ozaveščanju ranljivih skupin o trgovini z ljudmi.