Skoči na vsebino

NOVICA

S podporo NVO želimo spodbujati strpnost do različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter ozaveščati o trgovini z ljudmi

Urad vlade za komuniciranje (UKOM)  na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih in humanitarnih organizacij (NVO) v letu 2017 podpira 15 projektov NVO v skupni vrednosti 90.000 EUR.S  tem si prizadevamo za širjenje strpnosti, spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter za ozaveščanje ranljivih skupin o trgovini z ljudmi.

    

Nevladne organizacije bodo te cilje dosegale tako, da bodo po Sloveniji izvajale raznolike aktivnosti, kot so delavnice, izkustvene gledališke igre, natečaji, klepeti z živimi knjigami, pogovori z begunci, rokodelske delavnice, filmske projekcije, potujoče razstave, forumsko gledališče, igranje iger…. 

   

Aktivnosti nevladnih organizacij smo podprli že enaindvajseto leto zapored in jih v tem času prepoznali kot zelo pomemben dolgoročni in multiplikacijski dejavnik ozaveščanja mladih, pa tudi drugih ciljnih javnosti. V lanskem letu smo poleg aktivnosti, ki spodbujajo strpnost ter ozaveščajo o trgovini z ljudmi sofinancirali tudi aktivnosti v podporo boju proti sivi ekonomiji.

 

Nevladne organizacije so po celi Sloveniji:

  • izvedle preko 440 dogodkov različnega tipa v različnih krajih širom Slovenije (delavnice v šolah, živo knjižnico, interaktivno izkustveno gledališko igro, debatne večere, okrogle mize, izmenjavo rokodelskih znanj med migranti in državljani RS, fotografsko razstavo podob z balkanske migracijske poti, ki so jih posneli migranti, seminar kritične pismenosti, kulinarične delavnice in zabavno druženje, fokusne skupine, glasbeni pohodi po Sloveniji …),
  • objavile različne natečaje (za najboljši video, za najboljšo predstavitev vtisov in srečanj z drugimi kulturami, natečaj na temo boja proti sivi ekonomiji, natečaj za moto projekta …),
  • opravile izbor in koordinirale delo mladih ambasadorjev in ambasadork medkulturnega dialoga
  • zagotovile tisk in distribucijo različnih gradiv (plakati, letaki, zloženke v 11 jezikih) ter objavo 27 tematskih novinarskih prispevkov na najbolj branem spletnem portalu- postavile potujočo/mobilno razstavo,
  • objavljale analize in članke,
  • pripravljale video zapise in reportaže- slovenske pregovore priredile na temo sive ekonomije- postavile 9 označevalnih tabel »Pridobitev občine s pomočjo javnih sredstev« …

Nevladne organizacije so projekte izvajale zelo zavzeto in entuziastično ter zaradi izjemnega interesa šol in mladih izpeljale precej več aktivnosti, kot so prvotno načrtovale. To je bilo še zlasti značilno za projekte, ki so prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja strpnosti. Mladi in njihovi učitelji ter tudi starši so se odlično odzvali zlasti na dogodke, pri katerih so aktivno sodelovali tudi pripadniki različnih etničnih skupnosti, begunci, migranti in prosilci za azil. Mnogi od njih namreč pred tem še nikoli niso bili v neposrednem stiku z beguncem oz. s prosilcem za azil, ravno ta stik pa je bil ključen za soočanje mladih s svojim nepoznavanjem, strahovi in predsodki. Po aktivnostih so mnogi želeli z njimi klepetati, se rokovati, postali so FB prijatelji. Udeleženci nekaterih dogodkov (simulacije, izkustvene delavnice, izkustvene gledališke igre) so sovražni govor občutili na lastni koži in bili pretreseni zaradi silovitosti izkušnje, zato so jih kasneje priporočali ostalim šolarjem in tudi staršem. Mnogi učitelji so izražali hvaležnost, nekateri so poročali, da so mladi še nekaj dni po izvedenih aktivnostih čutili potrebo po pogovoru. 

 

Več o sodelovanju z NVO na spletni strani.