Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

18. oktober, evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

 

Evropska unija letos že šesto leto zapored obeležuje 18. oktober, evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. Cilj evropskega dne je ozaveščanje javnosti o pojavu, ki predstavlja hudo obliko kršitve človekovih pravic, posameznikove svobode in dostojanstva ter hudo obliko kaznivega dejanja.


Po ocenah Mednarodne organizacije dela (junij 2012) je bilo v zadnjem desetletju na svetovni ravni 20,9 milijona žrtev tovrstne trgovine, od tega 5,5 milijona otrok.

Na območju Evropske unije se v mreže trgovcev z ljudmi letno ujame več sto tisoč žrtev. Trgovino z ljudmi največkrat povezujemo s spolnim izkoriščanjem žensk in otrok, vendar gre tudi za druge oblike izkoriščanja, kot so prisilno delo, beračenje, služabništvo, prisilne zakonske zveze, nezakonite posvojitve in odvzem organov. Mnoge žrtve prihajajo iz držav zunaj EU, povečuje pa se tudi trgovanje z državljani EU znotraj Evropske unije. Intenzivnost trgovine z ljudmi se stopnjuje s poslabšanjem gospodarskih razmer in povečevanjem brezposelnosti.

 

Evropska unija je za učinkovitejši boj proti temu pojavu pred kratkim storila pomemben korak naprej s sprejetjem dveh dokumentov: Direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in Strategije za odpravo trgovine z ljudmi. Direktiva zagotavlja celosten pristop, ki se ne osredotoča samo na kazenski pregon, temveč si prizadeva tudi za preprečevanje kriminala ter žrtvam trgovine z ljudmi zagotavlja možnost, da si opomorejo in se ponovno vključijo v družbo. V Sloveniji postopek za prenos direktive v naš pravni red že poteka (rok je 6. april 2013), delno pa je bilo to že izvršeno z novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B) v novembru 2011.

 

Strategija za odpravo trgovine z ljudmi pa je okvir za usklajeno delovanje in določa konkretne ukrepe za uresničitev petih prednostnih nalog:

  • krepitev prepoznavanja, zaščite in pomoči žrtvam, zlasti otrokom;
  • boljše preprečevanje trgovine z ljudmi;
  • krepitev sodnega pregona storilcev trgovine z ljudmi;
  • izboljšanje usklajevanja in sodelovanja znotraj Evropske unije ter z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami, vključno s civilno družbo in zasebnim sektorjem;
  • boljše poznavanje novih pojavov v trgovini z ljudmi in odzivanje nanje.

Predlagani ukrepi med drugim predvidevajo ustanovitev nacionalnih enot kazenskega pregona, specializiranih za boj proti trgovini z ljudmi, ter oblikovanje skupnih preiskovalnih enot EU za pregon v primerih čezmejne trgovine z ljudmi.

 

Za reševanje problematike trgovine z ljudmi pa so odgovorne predvsem policijske in pravosodne institucije držav članic, ki morajo kar najbolj proaktivno delovati, saj gre za zagotavljanje učinkovitega varstva in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

 

V Sloveniji se s to problematiko soočamo predvsem v zadnjem desetletju, pri čemer so žrtve državljani Republike Slovenije, pa tudi tujci v tranzitu oz. tisti, ki pridejo v Slovenijo kot ciljno državo. Delo na tem področju usklajuje Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi (MDS), v kateri sodelujejo predstavniki vladnih organov, Vrhovnega državnega tožilstva, Državnega zbora in nevladnih organizacij. Dejavnosti MDS so usmerjene tako v odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj kot tudi v zagotavljanje pomoči in zaščite žrtev ter izvajanje preventivnih ukrepov. Ravno v teh dneh poteka usposabljanje o pojavnih oblikah in razsežnostih trgovine z ljudmi, ki bo uslužbencem Azilnega doma v Ljubljani omogočilo lažje prepoznavanje morebitnih žrtev.

 

Boj proti trgovini z ljudmi, temu kompleksnemu nadnacionalnemu pojavu, zahteva tudi meddržavno in medinstitucionalno sodelovanje. Slovenija se zato povezuje s članicami EU in tudi z drugimi državami v regiji, s katerimi izmenjuje izkušnje ter sodeluje pri ustvarjanju pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi.

 

Ena od oblik intenzivnih sodelovanja na tem področju so tudi srečanja nacionalnih koordinatorjev JV Evrope. Na sestanku 4. oktobra v Ljubljani so se s skupno deklaracijo zavzeli za sistemsko in učinkovito sodelovanje s partnerji po vsej Evropi pri preprečevanju trgovine z ljudmi, zaščiti pravic žrtev ter pregonu storilcev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.

 

 

 

Več informacij:

 

Kontakt:

 

mag. Sandi Čurin, e-naslov: sandi.curin(at)gov.si