Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJA

Za snemanje v Sloveniji novinar ne potrebuje posebnih dovoljenj, razen če želi posnetke iz zraka oziroma če želi posneti katerega od vojaških objektov. Prav tako potrebuje dovoljenje za snemanja notranjosti objektov, ki so naravna in kulturna dediščina. 
  

Snemanje iz zraka ter snemanje vojaških objektov
 

Za snemanje iz zraka je predvidenih več vrst dovoljenj, in sicer:
a) če je izvajalec snemanja domača pravna oseba z zrakoplovom, registriranim v Republiki Sloveniji, in namen snemanja ni izdelava kartografskih publikacij, je treba skladno z  Zakonom o letalstvu pridobiti soglasjeAgencije za civilno letalstvo.

Več informacij: info(at)caa.si;

 

b) če je izvajalec snemanja tuja pravna oseba z zrakoplovom, registriranim zunaj Republike Slovenije, in namen snemanja ni izdelava kartografskih publikacij, je treba skladno s četrtim odstavkom 13. člena Zakona o letalstvu za let zrakoplova pridobiti dovoljenje Konzularne službe Ministrstva za zunanje zadeve, ki usklajuje medresorske aktivnosti pri izdajanju takšnih dovoljenj.

Več informacij: konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si;

 

c) če je namen snemanja izdelava kartografskih publikacij, je treba skladno z 31. členom Zakona o obrambi predhodno pridobiti pooblastilo Vlade Republike Slovenije, vlogo zanj je treba nasloviti na Generalni sekretariat Vlade RS

Več informacij: glavna.pisarna(at)mors.si.

  

Za snemanje vojaških objektov je treba skladno z določili 2. in 3. člena Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje dodatno pridobiti soglasje oziroma pooblastilo Ministrstva za obrambo. V prošnji morate natančno navesti območje oziroma objekt, ki ga želite posneti, čas snemanja in organizacijo ali medij, ki bo hranil posneto gradivo.

Več informacij: glavna.pisarna(at)mors.si.