Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV RAZPISOV

Javni razpis 2018

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17, v nadaljevanju ZIPRS1718) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018.
 
Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Prekarno delo mladih

C. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 107.000 evrov.
 
Rok za oddajo vlog je bil 23. januar 2018.

Javni razpis - 2017

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/15 in 46/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.
 
Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 90.000 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je bil 17. januar 2017.

Seznam sofinanciranih projektov v letu 2017

 

   

Javni razpis - 2016

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016.
 
Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 85.000 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je bil 18. januar 2016.

Javni razpis - 2015

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.: 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015.

 

Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

A. Evropsko leto za razvoj 2015

B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 70.000 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je bil 3. marec 2015 do 14. ure.

 

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija

- Razpisni obrazec

- Vzorec pogodbe

- Vzorec pogodbe - izvedba po fazah

- Obrazec za končno poročilo

- Seznam sofinanciranih projektov NVO v letu 2015

 

Javni razpis - 2014

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014

     

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.: Uradni list RS, št. 101/2013) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011 in 3/2013) je Urad Vlade RS za komuniciranje objavil Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014.

 

Urad je s tem razpisom vabil k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

A. 10. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo
B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi.
 
Za sofinanciranje projektov je imel Urad na voljo 70.000 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je bil 24. februar 2014.

 

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija

- Razpisni obrazec

- Vzorec pogodbe NVO

- Obrazec za končno poročilo

- Seznam sofinanciranih projektov v letu 2014

- Seznam projektov s poročili

   

Arhiv razpisov za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij