Skoči na vsebino

ARHIV RAZPISOV

Javni razpis 2018

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17, v nadaljevanju ZIPRS1718) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018.
 
Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Prekarno delo mladih

C. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 107.000 evrov.
 
Rok za oddajo vlog je bil 23. januar 2018.

Javni razpis - 2017

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/15 in 46/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.
 
Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 90.000 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je bil 17. januar 2017.

Seznam sofinanciranih projektov v letu 2017

 

   

Javni razpis - 2016

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016.
 
Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 85.000 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je bil 18. januar 2016.

Javni razpis - 2015

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.: 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015.

 

Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

A. Evropsko leto za razvoj 2015

B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 70.000 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je bil 3. marec 2015 do 14. ure.

 

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija

- Razpisni obrazec

- Vzorec pogodbe

- Vzorec pogodbe - izvedba po fazah

- Obrazec za končno poročilo

- Seznam sofinanciranih projektov NVO v letu 2015

 

Javni razpis - 2014

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014

     

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.: Uradni list RS, št. 101/2013) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011 in 3/2013) je Urad Vlade RS za komuniciranje objavil Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014.

 

Urad je s tem razpisom vabil k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

A. 10. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo
B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi.
 
Za sofinanciranje projektov je imel Urad na voljo 70.000 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je bil 24. februar 2014.

 

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija

- Razpisni obrazec

- Vzorec pogodbe NVO

- Obrazec za končno poročilo

- Seznam sofinanciranih projektov v letu 2014

- Seznam projektov s poročili

   

Arhiv razpisov za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij