Skoči na vsebino

SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

Na Uradu vlade za komuniciranje že od leta 1997 tesneje sodelujemo z nevladnimi organizaciji pri obveščanju slovenske javnosti o aktualnih temah. Na podlagi razpisa vsako leto finančno podpremo izbrane informativno-komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih in humanitarnih organizacij. Nevladne organizacije z inovativnimi pristopi zagotavljajo učinkovito komuniciranje vsebin in doseganje ciljnih javnosti ter prispevajo k spodbujanju javne razprave in demokratičnemu dialogu.

 

 

Javni razpis - 2017

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/15 in 46/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.
 
Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 90.000 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je bil 17. januar 2017.

Seznam sofinanciranih projektov v letu 2017

   

Kontaktna oseba:

Lidija Herek

telefon: 01 478 26 21

e-pošta: lidija.herek(at)gov.si