Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

Na Uradu vlade za komuniciranje že od leta 1997 tesneje sodelujemo z nevladnimi organizaciji pri obveščanju slovenske javnosti o aktualnih temah. Na podlagi razpisa vsako leto finančno podpremo izbrane informativno-komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih in humanitarnih organizacij. Nevladne organizacije z inovativnimi pristopi zagotavljajo učinkovito komuniciranje vsebin in doseganje ciljnih javnosti ter prispevajo k spodbujanju javne razprave in demokratičnemu dialogu.

 

Javni razpis - 2019

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, v nadaljevanju ZIPRS1819) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OZAVEŠČEVALNIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V LETU 2019


Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:


  A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
  B. Boj proti trgovini z ljudmi
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 97.000 evrov.
 
 

Rok za oddajo vlog je 23. januar 2019.
 

   

Kontaktna oseba:

Lidija Herek

telefon: 01 478 26 21

e-pošta: lidija.herek(at)gov.si