Skoči na vsebino

ARHIV PROJEKTOV

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

Tretji krog projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« je javnosti predstavil domače in tuje dobre prakse na področju zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Projekt prinaša promocijo dobrih praks, razširjanje znanja in spodbudo za spremembe. Med novembrom 2015 in avgustom 2016 je bilo dvajset najboljših dobrih praks predstavljenih javnosti. Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, izvedla iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. Pri projektu je sodeloval tudi Urad Vlade RS za komuniciranje.

    

Referendumska kampanja: Arhivi - odprti za vse

Vlada RS je 3. aprila 2014 odločila, da bo sodelovala v referendumski kampanji o uveljavitvi sprememb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Urad Vlade RS za komuniciranje določila za organizatorja referendumske kampanje. Vlada je za kampanjo namenila 5.000 evrov proračunskih sredstev. Več>>

 

 

Spodbujamo zelena delovna mesta

S projektom, ki je trajal od oktobra 2013 do decembra 2014, smo spodbudili osveščenost, prenos znanja in povezovanja med različnimi akterji na področju razvoja in zelenih delovnih mest (ZDM). Izboljšali smo razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvignili osveščenost o tem, kaj sploh so ZDM in kakšne razvojne priložnosti prinašajo ter celostno predstavili njihovo problematiko v povezavi z zelenim gospodarstvom. Spodbudili smo sodelovanje in povezovanje na področju ekološkega kmetijstva, trajnostne verige lesa, trajnostnega turizma, ravnanja z odpadki, socialnega podjetništva ter učinkovite rabe in obnovljive energije. Projekt je izvedla Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Več>> 

 

    

Več Evrope, več Slovenije

V okviru skupnega projekta Ministrstva RS za zunanje zadeve, Urada Vlade RS za komuniciranje in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji z naslovom "Več Evrope – več Slovenije" smo omogočili izmenjavo mnenj in predstavitev predlogov različnih ciljnih javnosti – civilne družbe, predstavnikov gospodarstva in socialnih partnerjev, strokovne javnosti ter političnih odločevalcev. Na podlagi teh predlogov bo Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo gradivo o možnih stališčih Slovenije do prihodnosti Evropske unije in vloge Slovenije v njej, ki naj bi imela kar najširšo podporo stroke in javnosti.Več >>

 

     

Evropa, moja dežela

V kontekstu razmisleka ob prvi okrogli obletnici članstva smo želeli spodbuditi državljane k sodelovanju v procesih demokratičnega odločanja. Namen projekta je obeležitev 10. letnice članstva  Slovenije v EU, ozaveščanje volivcev o pomembnosti sodelovanja na volitvah v Evropski parlament, kot priložnosti, da vplivajo na sestavo novega EP in s tem odločajo o prihodnosti EU ter zagotavljanje informacij, ki bodo volivce spodbujale k volilni udeležbi in jim olajšale odločitev. V okviru projekta je nastalo 15 kratkih TV oddaj s predstavitvijo različnih mnenj in izkušenj o spremembah, ki jih članstvo v EU pomeni za vsakdanje in poklicno življenje državljanov ter interaktivno spletno mesto z informacijami o volitvah v Evropski parlament. Več>>

   

   

Mladi in evropske volitve

Leto 2013 je bilo v okviru EU razglašeno za »evropsko leto državljanov«, v letu 2014 pa so potekale  volitve v Evropski parlament. Projekt, ki je bil namenjen dijakom, študentom in civilni družbi, je poudaril pomen aktivnega državljanstva, osveščal o evropski volilni pravici, prispeval k razumevanju funkcioniranja institucij EU, zlasti parlamenta in spodbujal k udeležbi na evropskih volitvah. V okviru projekta so v različnih krajih potekale delavnice, okrogle mize in konference. Projekt, v izvedbi Kulturno izobraževalno društva PINA iz Kopra, je potekal med januarjem 2013 in aprilom 2014. Več>>

 

   

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

V okviru projekta "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" s podnaslovom "Kako jim je uspelo?", smo slovenski javnosti predstavili domače in tuje dobre prakse na področju zniževanja izpustov CO2. Projekt je povezal različne praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in Evropi in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje nanje ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Več >>

 

   

  

Filmski teden Evrope 2013

Filmski teden Evrope 2013 je potekal pod sloganom ''13 slovenskih mest, 18 filmskih zgodb, 1 Evropa''. Od 5. do 12. maja si je bilo mogoče v kinodvoranah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju, Slovenj Gradcu, Radovljici, Sežani, Izoli, Novi Gorici, na Ptuju, v Trbovljah, Domžalah in Krškem, brezplačno ogledati osemnajst posebej izbranih evropskih filmov, med katerimi so tudi prejemniki nagrade Evropskega parlamenta LUX, nagrajenci najvidnejših evropskih festivalov, tudi festivala v Cannesu in Berlinu ter prejemniki nagrade ameriške filmske akademije Oskar. Filmski teden Evrope 2013 so pospremili številni spremljevalni dogodki, druženja in pogovori s filmskimi ustvarjalci ter ustvarjalne delavnice za otroke in mladino. Več>>

   

   

EU dogodki po Sloveniji

Informiranje in osveščanje splošne in ciljnih javnosti o dogajanju v Evropski uniji smo razširiti po vsej Sloveniji. Z zanimivimi dogodki in aktualnimi tematikami smo pritegniti raznoliko javnost v lokalnem okolju in Evropsko unijo približali njenim državljanom. EU SI TI dogodki po Sloveniji, ki so izpostavili Evropsko leto državljanov 2013, so potekali od 5. februarja do 11. novembra 2013: 15 slovenskih mest, 29 dogodkov, 100 strokovnjakov, govorcev in organizacij, več kot 10.000 državljanov Slovenije. Več>>

 

Oddaje o pomenu notranjega trga in zadostne preskrbe z varno hrano

Projekt je postavil v ospredje posameznika, slovenskega državljana, v različnih konkretnih vlogah in situacijah, ki se dotikajo pravic in prednosti skupne evropske kmetijske politike, s poudarkom na varni hrani, in notranjega trga EU. Televizija Slovenija (SLO3) je januarja 2013 začela predvajati oddaji ''Slovenija in Evropa, Slovenci Evropejci'' in ''Sadovi Evrope''. V oddaji ''Slovenija in Evropa, Slovenci Evropejci'' so reševali vsakdanje zadrege evropskih državljanov s področja enotnega trga Evropske unije.V izobraževalno-dokumentarni seriji ''Sadovi Evrope'' pa so prek osebnih zgodb državljanov ponudili odgovore na vsakdanja vprašanja s področja zadostne preskrbe z varno hrano. Več>>

 

    

 

Evropsko leto državljanov 2013

Leto 2013 je bilo posvečeno državljanom Evropske unije in njihovim pravicam. Pomemben vidik evropskega državljanstva predstavlja aktivno državljanstvo, ki pomeni predvsem aktivno vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe v življenje skupnosti ter sooblikovanje politik na vseh ravneh. Urad Vlade RS za komuniciranje je imel krovno vlogo pri obeležitvi evropskega leta državljanov 2013. Kot nacionalni koordinator ELD je v sodelovanju z ministrstvi in drugimi organi pripravil program aktivnosti evropskega leta državljanov 2013 v Sloveniji. Več>>

   

   

Organizacija in izvedba natečaja Evropa v šoli

Natečaj za mlade ''Evropa v šoli'' je priljubljen šolski natečaj, na katerem sodelujejo mladi ustarjalci in njihovi mentorji iz vse Slovenije. Tema natečaja je bila v šolskem letu 2012/2013 namenjena promociji Evropskega leta državljanov 2013. Natečaj je potekal pod sloganom ''Kot evropski državljan pravice in priložnosti imam - kako dobro jih poznam?'' Natečaj ''Evropa v šoli'', ki vsako šolsko leto poteka pod drugim sloganom, Urad za komuniciranje podpira že od leta 2001.  Več>>

 

   

Filmski teden Evrope 2012

Filmski teden Evrope 2012 je potekal pod sloganom ''9 mest, 16 filmskih zgodb, 1 Evropa''. V okviru programa dogodkov ob dnevu Evrope, 9. maju, je med 5. in 12. majem v devet slovenskih mest pripeljal šestnajst evropskih filmov, ki na različne načine izrisujejo pogled na Evropo, njene vrednote, identiteto in evropsko združevanje. V kinodvoranah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju, Sežani, Slovenj Gradcu, Izoli, Radovljici in Novi Gorici si je bilo mogoče brezplačno ogledati posebej izbrane evropske filme, med katerimi so bili tudi prejemniki nagrade Evropskega parlamenta LUX ter nagrajenci festivalov v Cannesu in Berlinu. Filmski teden Evrope so pospremili številni spremljevalni dogodki, druženja in pogovori s filmskimi ustvarjalci ter ustvarjalne delavnice za najmlajše. Več>>

 

Informacijsko središče o EU zadevah

V Centru Evropa, vladnem informacijskem in novinarskem središču v Ljubljani, so od leta 2007 do 2012 potekale aktivnosti informiranja in komuniciranja evropskih vsebin. Evropski tematski tedni, posvetovanja, družabni dogodki v okviru ''Družabne Evrope'', so nekatere izmed aktivnosti. V informacijskem in novinarskem središču so se odvijali tudi dogodki v organizaciji ministrstev, diplomatskih in konzularnih predstavništev, civilne družbe in drugih organizatorjev. Cilji programa: spodbujanje dialoga in kritične razprave o aktualnih EU vsebinah, kakovostna predavanja, boljše izkoriščanje sodobnih komunikacijskih orodij in kanalov, inovativni in prepoznavni dogodki za splošno javnost. Več>>

 

  

  

Predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope

Slovenija je od 12. maja do 18. novembra 2009 predsedovala Sveta Evrope. Urad vlade za komuniciranje in Ministrstvo za zunanje zadeve sta v sodelovanju z Informacijskim uradom Sveta Evrope pripravila komunikacijsko strategijo. Več>>

 

 

Predsedovanje Slovenije Svetu EU

Slovenija je kot prva nova članica EU predsedovala Svetu EU od januarja do junija 2008. Urad je ob predsedovanju Slovenije Svetu EU pripravil in vodil komunikacijsko podporo projektu. Urad je vzpostavil in urejal uradno spletno mesto predsedovanja. 

  

Uvedba evra

Slovenija je skupno evropsko valuto uvedla 1. januarja 2007. Urad in Banka Slovenije sta s drugimi partnerji pripravila komunikacijsko strategijo v podporo uvedbi evra in vodila kampanjo.

 

Strategija razvoja Slovenije

Marca 2006 je Urad vlade za komuniciranje skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in nekaterimi ministrstvi začel izvajati Komunikacijsko strategijo v podporo izvedbi strategije razvoja Slovenije in reformam. V ta namen je bilo vzpostavljeno spletno mesto "Slovenija jutri", ki je delovalo od maja 2006 do decembra 2008

 

Vstop Slovenije v Evropsko unijo

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije.  Urad vlade za komuniciranje prevzel nalogo obveščanja slovenske javnosti o vključevanju Slovenije v EU v obdobju od 1997 do 2004.

Program obveščanja pa se je nadaljeval tudi po vstopu.

 

 

     

Vstop Slovenije v Nato

Urad je v 2001 začel z obveščanjem slovenske in tuje javnosti o vključevanju Slovenije v NATO. Program obveščanja je bil medresorski projekt, v katerem so sodelovali predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, Misije RS pri NATO in Urada vlade za informiranje.