Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKTUALNI PROJEKTI

Prihodnost mladih

Mladina je tisti del družbe, ki je v Sloveniji v zadnjih desetletjih doživel obširne spremembe, ki vplivajo na kakovost njenega življenja. Na Uradu vlade za komuniciranje smo pripravili komunikacijski načrt, na podlagi katerega koordiniramo komunikacijske aktivnosti šestih ministrstev (sodeluje tudi KPV). Povezujemo se tudi z drugimi deležniki na tem področju (NVO, javni sektor, raziskovalne institucije).

 

Pomoč beguncem

Urad vlade za komuniciranje izvaja ozaveščevalne aktivnosti za strpnost in komuniciranje begunske problematike. Načrtuje komunikacijske modele za različne možne scenarije, sodeluje pri pripravi ključnih sporočil in koordinaciji svetovalcev za odnose z javnostmi ter seznama ključnih govorcev po resorjih, nudi podporo operativni skupini vlade in spremlja dogajanja v EU in dokumente v zvezi s komuniciranjem teh tematik preko neformalne skupine za krizno komuniciranje pri Predsedstvu EU. Komunikacijske aktivnosti z begunci, državljani in lokalnimi skupnostmi Ukom načrtuje in izvaja tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. 

     

Prehod v zeleno gospodarstvo

Vlada RS je 29. oktobra 2015 sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016. Osnovni namen programa je aktivna podpora procesom prehoda v zeleno gospodarstvo ter povezovanje ukrepov in dejavnosti sektorskih politik. Urad za komuniciranje je v podporo temeljnim komunikacijskim ciljem Okvirnega programa na spletnem mestu vlade postavil in upravlja spletno informacijsko točko projekta www.vlada.si/zeleno.

     

    

Komunikacijska kampanja 'Vklopi razum – zahtevaj račun!'

Vlada RS je 12. septembra 2013 pooblastila Urad Vlade RS za komuniciranje za koordinacijo in izvedbo komunikacijske kampanje 'Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije. Osnovni cilj kampanje je doseči krepitev zavedanja javnosti, da so različne pojavne oblike sive ekonomije (npr. delo in zaposlovanje na črno, neizdaja računov, prikrivanje dejanskega prometa podjetij ter druga nezakonita dejanja) družbeno nesprejemljive, saj zaradi njih dolgoročno izgubljamo vsi – posamezniki in celotna družba.

    

Boj proti trgovini z ljudmi

Vlada RS je 18. decembra 2003 ustanovila medresorsko delovno skupino z nalogo vzpostavljanja vsebinskega in organizacijskega medresorskega sodelovanja in koordinacije na področju preprečevanja trgovine z ljudmi v Sloveniji, ki temelji na preventivnem in zaščitnem delovanju vseh pristojnih organov in organizacij v državi. Pri delu medresorske skupine sodeluje tudi Urad vlade za komuniciranje.